Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Impact of marine microplastic associated biofilms on environmental and human health

Alternativ tittel: Helse og Miljøeffektene av biofilm som vokser på marin mikroplast

Tildelt: kr 12,0 mill.

MarMib prosjektet tar for seg å undersøke hvordan plastforurensing kan fremme spredning av bakterier med motstandskraft mot antibiotika. Slike bakterier og gener, kan vokse på og spre seg med små plastpartikler kalt mikroplast, som sprer seg blant annet med havstrømmer. Prosjektgruppen består av forskere og forskningsinstitusjoner fra hele verden, fra Sør Afrika, Viet Nam, Costa Rica samt fra flere steder i Europa, inkludert Norge. Dessverre har COVID 19 epidemien hatt stor innvirkning på prosjektet, spesielt oppstarten har tatt tid. Nedstigning i flere land har gjort det vanskelig å begynne innsamling av data og planlegging og standardisering av prosjektet. Prosjektet har også en del mobilitet, som har vært umulig å gjennomføre. Vi har, imidlertid, holdt flere prosjektmøter digitalt og utarbeidet planer for innsamling and kolonisering av plastpartikler, innsamling av vannprøver og innsamling av marine plastpartikler. Vi er i sluttfasen av å designe innsamlingsapparat og ansettelse av post docs i prosjektet. Vi har også publisert en oversiktsartikkel om mikroplast og antibiotikaresistens i havene.

Microplastics (MP) are already recognised as environmental pollutants of increasing concern. Ubiquitous, easily dispersed and extremely abundant, MP may be one of the defining features of the Anthropocene. Antimicrobial resistance genes (AMRGs), as well as antimicrobial products, heavy metals and resistant bacteria, have also been classified as types of pollution. Recently, evidence has been accumulating which indicates that these pollutants may be acting in tandem, worsening and driving another major problem facing the world today: antimicrobial resistance. MP provide not only a surface for biofilm formation (known as the plastisphere), they also enhance horizontal gene transfer and provide a physical vessel for spreading such resistance genes between different marine environments. Studies up to now have laid this foundation, but an investigation of the AMRGs present in plastisphere communities in different marine environments and dispersed by MPs is not done. We propose to fill this knowledge gap by studying the AMRGs, especially those present on plasmids (which are transferred between bacteria more readily), of MP collected from marine and close to marine environments from Vietnam, Norway, Baltic sea (Germany/Estonia), Costa Riva and South Africa. In the first phase of the project, we plan to collect and identifying MP, sequence microbiomes and compare levels of antibiotics/metals in the waters across different environments and levels of human interaction. This will inform the second phase of the project, in which AMRGs and bacteria present in the MP communities will be determined using metagenomic approaches. We will also characterise the plasmids from the plastisphere bacteria and how ecological functions in the marine may be changed due to biofilms being transported by the ocean to new locations. Finally, we will be to interact with policymakers and address the general public in advice on generating the next steps to address the problem of plastic waste.

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø