Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Signed Language Depiction as an Engine for Promoting Inclusion, Communication, and Translation

Alternativ tittel: Avbilding i tegnede språk, som en drivkraft for å fremme inkludering, kommunikasjon og oversettelse

Tildelt: kr 12,0 mill.

Tegnede språk er fullverdige og selvstendige språk. Gjennom tegnspråk kan en uttrykke alle typer fakta, meninger, og følelser, akkurat som en kan via et talt språk. Norsk tegnspråk (NTS) er forskjellig fra andre lands tegnspråk. For eksempel så kan ikke NTS automatisk bli forstått av personer som kan britisk eller tysk tegnspråk. Likevel, når tegnspråklige, som ikke har et felles språk, møtes i internasjonale settinger, kan de kommunisere mer uanstrengt med hverandre enn det talespråklige i samme situasjon kan. Den grammatiske bruken av depiction, på norsk avbilding, kan delvis forklare årsaken til dette. Avbilding kan for eksempel være når vi former vår hånd som et telefonrør og løfter det opp mot øret. De som kjenner til hva en telefon er, vil kunne forstå bevegelsen som at “jeg ringer deg”. Avbilding er en viktig del av de språklige reglene i norsk- og andre lands tegnspråk, og blir brukt for å kunne kommunisere effektivt og hensiktsmessig. Voksne som lærer tegnspråk bruker mye tid og krefter på å lære å bruke avbilding idiomatisk. Å bruke avbilding krever nemlig at vi nøye vurderer konteksten og hvilke delte erfaringer personene i samtalen har. Dette er en ferdighet tegnspråklige døve ofte mestrer på en svært god måte. Ved å fokusere på hvordan erfaringer innen norsk døvekultur bidrar til å forme avbilding i NTS vil vi undersøke (1) hvordan avbildende tegn blir oppfattet og forstått av tegnspråklige fra ulike land (med ulikt tegnspråk), (2) i hvilke kontekster det er nyttig for hørende barn å lære avbildende tegn, og (3) hvordan avbilding blir brukt av døve immigranter. Gjennom prosjektet ønsker vi også å få fram kunnskap som kan bidra til å gi tolker og andre yrkesutøvere en dypere forståelse for tegnspråklig kommunikasjon gjennom å undersøke (4) hvordan døve tegnspråktolker bruker avbilding til å forhandle om mening, (5) hvordan avbilding blir brukt når det tolkes for døvblinde, og (6) om nyutdannede og erfarne tolker benytter avbilding på ulike måter.

Signed languages are fully fledged languages. Their users are members of linguistic minorities. From an international perspective, deaf people have historically been more isolated than their hearing counterparts. Yet, when a deaf signer from one country meets a deaf signer from another country, they can communicate far more effectively than hearing people. Gaining this skill is not simply a matter of learning a national sign language. A hearing person learning a sign language will not be able to communicate with a deaf person from another country using sign language. By learning more about this skill we aim to understand more about how deaf people communicate to improve their quality of access to society, and to understand the phenomena of depiction. Depiction is what we do when we form a telephone receiver with our hand and put it to our ear. Any other person familiar with the concept of telephone will understand something along the lines “I’ll call you”. For sign languages, depiction is a major foundation of the whole language, and many signs have this type of link in their shape. Moreover, depictions are knit to the context of their use. They require a shared experience to fulfill their communicative purpose. This is a unique skill which deaf people master. By understanding the ways Norwegian deaf cultural experience shapes signed language depiction we can better prepare practitioners for effective and beneficial interactions with the deaf communities and individuals they serve. Moreover, it is unclear to what extent and in what contexts depictions are useful in interpreted interactions and whether hearing or deaf interpreters use them more. To guide our investigations, we put forth the following core hypothesis: Signed language depiction may drive: (a) Basic communication without shared signed language (b) Enhanced communicative effectiveness within a shared signed language (c) More idiomatic signed language interpretations

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren