Tilbake til søkeresultatene

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Evidence-based policies and health systems interventions for antenatal care

Alternativ tittel: Kunnskapsbaserte retningslinjer og helsesystemintervensjoner i svangerskapsomsorgen

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

315902

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2026

Geografi:

Samarbeidsland:

I Mukono-distriktet i Uganda føder 30 000 kvinner hvert år. Blant dem dør omtrent 130 under svangerskap, fødsel, eller innen 42 dager, og omtrent 1400 opplever at babyen dør etter 28 uker av svangerskapet eller i første leveuke. Mukono har 57 offentlige helsestasjoner som tilbyr svangerskapsomsorg. Helseinformasjonsystemet består av papirregistre og helsekort, som de bruker for rapportering. De fleste kvinner får minst en svangerskapskontroll, men kun litt over halvparten får fire kontroller, og enda færre får de essensielle helsetiltak. I ePOSIT-prosjektet vil sluttbrukere, helsepersonell og forskere fra Uganda og Norge arbeide for å transformere helseinformasjonsystemet for svangerskapsomsorgen i Uganda, fra papir til digitalt. Dette systemet vil ikke bare utgjøre digitale helsekort med klinisk beslutningsstøtte for helsepersonell, men også sende SMS påminnelser om helsetimer til kvinner, og rapportere automatisk om tjenesteytelse til ledelsen. Hensikten med slike systemer er å styrke både oppmøte og kvaliteten på svangerskapsomsorgen. Vi vil studere hvilke faktorer som gjør slike systemer gjennomførbare, akseptable, effektive og bærekraftige i Uganda. Til slutt vil vi benytte dette digitale helsekortet til å studere om det er gjennomførbart og effektivt å doble antallet kontroller, fra fire til åtte som Verdens helseorganisasjon nå anbefaler. I Uganda, hvor de fortsatt ikke klarer å tilby fire kontroller av god kvalitet til alle, vet vi ikke hvordan en slik endring vil påvirke oppmøte og kvaliteten på omsorgen, og om det faktisk vil forbedre helseutkommer for mødre og babyene deres. Vi vil studere dette i en klynge-randomisert kontrollert studie. Vår ambisjon er å bistå Uganda med bedre data og kunnskap til å kunne forbedre essensielle helsetjenester til beste for gravide og nyfødte. Dette prosjektet er et partnerskap mellom Folkehelseinstituttet, Makerere University, og universitetene i Bergen og Oslo.

Universal effective coverage of antenatal care (ANC) is a cornerstone for the SDGs for maternal and child health, and beyond. In low- and lower middle-income countries (LLMICs), access, use, equity, and quality of ANC - all leave much to be desired. Guided by two new WHO guidelines, Uganda strives to improve ANC. Firstly, the new WHO guideline on digital health interventions (DHIs) recommends established DHIs to support effective coverage of care in LLMICs. But, there are many implementation caveats and WHO identifies a priority research question: What are the enabling factors, supporting interventions, environment and facilitation that can ensure feasibility, acceptability, fidelity and effectiveness in implementations of combined DHIs at scale? Second, the WHO guideline for ANC suggests LLMIC should double the number of ANC visits from four to eight, while countries struggle to have quality content in four ANC visits. WHO therefore identifies a priority research question: Does the WHO ANC model with a minimum of eight contacts impact the quality of ANC in LLMICs and what is the effect on health, values, acceptability, resources, feasibility, and equity parameters? In this project, we aim to respond to both research questions from the WHO by studying the implementation of digital health innovations in ANC services in the district of Mukono, Uganda. These innovations, DHIS2 eRegistries, will support care providers with shared health records for continuity of care with integrated work and decision-support, automated reporting with results dashboards for supervisors, and it will support women with automated personalized SMS-messages and reminders to improve uptake of ANC services. In such a setting of strengthened ANC services, we will put the WHO guidance to test in a randomized trial of clinics offering either four ANC visits as today or the new model of eight visits, and measure what model is the best in a Ugandan setting, according to the WHO criterions.

Budsjettformål:

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn