Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Bodies in Translation: Science, Knowledge and Sustainability in Cultural Translation

Alternativ tittel: DEN OVERSATTE KROPPEN: VITENSKAP, KUNNSKAP OG BÆREKRAFT I KULTUROVERSETTELSE

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

315928

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Dette prosjektet undersøker oversettelse som en kulturell praksis. Oversettelse blir ofte sett på som et rent språklig fenomen, som en overføring av mening fra ett språk til et annet. I kulturvitenskap og vitenskapshistorie har imidlertid «oversettelse» og «kulturoversettelse» lenge vært en figurer for spørsmål om forståelse av andre kulturer eller perioder ? eller ulike vitenskapelige paradigmer. «Oversettelse» har også i senere tid blitt et viktig begrep i medisin. Her refererer «kunnskaps translasjon» (knowledge translation) til forskning som ønsker å forkorte avstanden mellom grunnforskning og den praktiske anvendelsen av vitenskapelig kunnskap. Ny kunnskap om kulturelle aspekter ved KT er særlig relevant i en situasjon hvor medisinske møter ofte også er kulturmøter. I dette prosjektet fokuserer vi på oversettelser mellom kulturer og kunnskapsformer som involverer menneskekroppen og bærekraftig helse ? og som slik også involverer oversettelser mellom natur- og kulturkunnskap. Vi undersøker empiriske områder som natur-kulturdistinksjonens tidlig moderne historie, kryss-kulturelle debatter om kropp sjel og kosmologi i møte med amerikanske urfolk, oversettelse av helbredelse av mindfulness og sjamanisme til vestlig ekspert og populær medisin ? samt begreper om planetarisk helse knytte til Amazonas. Ved å utforske grenseområdet mellom natur og kultur i disse kasusstudiene søker vi å finne nye modeller for oversettelse mellom kulturer og kunnskapsformer.

BiT is a cross-disciplinary inquiry of translation as a cultural practice. We investigate various cultural and epistemic translation practices where the sustainable health and the human body serve as a boundary object between natural and cultural inquiry. By experimenting with different models of and for translation, we hope to devise new approaches to the problem of commensurability between cultures and epistemic orders. We aim to reach this objective by analyzing a sample of early modern and cross-cultural cases designed to explore the historiography and translatability of the nature-culture distinction. Our cases thus revolve around cutting-edge issues in the history of knowledge, cultural history, cross-cultural studies and translations studies – and relate these issues to pressing issues of sustainability in the health sciences. WP 1 therefore examines state of the art issues relating to the body and the nature-culture distinction in early modern history. WP 2 tackles state of the art issues in cross-cultural studies, focusing upon nature, bodies and spirits in Amerindian cosmologies, ‘indigenous’ translations of their healing practices into the Western category of ‘cultural heritage’, and translations of mindfulness and shamanism to the ‘West’, as mind-body medicine. WP3 analyse KT with reference to broader cultural notions of translation in relation to sustainability and health, the Anthropocene and the Amazon.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam