Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Asset pricing and investor behavior

Alternativ tittel: Verdisetting og investoradferd

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

315968

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Forskningsgruppen på finansiell beslutningstaking, husholdingsfinans, markedsers mikrostruktur og verdisetting av finansielle instrumenter ved Senter for Verdisettingsforskning (CAPR) ved Handelshøyskolen BI arrangerer årlige workshoper og en årlig konferanse sammen med Swedish House of Finance. Senteret knytter til seger vertskap for eksterne gjesteforskere og medforfattere for å styrke eksterne relasjoner og samarbeid, og for å etablere nye internasjonale relasjoner. Senteret holder et åpentorganiserer doktorgradsskurs på finansiell beslutningstaking som er åpen for eksterne deltakere i Norge.

The Centre for Asset Pricing Research (CAPR) focuses on research on asset pricing and investor behavior. We focus on strengthen already existing international cooperations and on establishing new international cooperations, especially for junior researchers. In the SAMEVAL research evaluation (Evaluation of the Social Sciences in Norway): Our group Asset Pricing and Investor Behavior received the highest score of 5. We host top researchers and coauthors especially for junior researchers. We organize and annual workshops and an annual conference jointly with the Swedish House of Finance in Stockholm, focusing on the research themes of the group. We will organize a new PhD course focusing on the research themes of the group.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Finansieringskilder