Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

In silico and experimental screening platform for characterizing environmental impact of industry development in the Arctic (EXPECT)

Alternativ tittel: In silico og eksperimentell screening plattform for å karakterisere miljøpåvirkning av industriutvikling i Arktis (EXPECT)

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

315969

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Geografi:

Samarbeidsland:

På grunn av økt havtemperatur og redusert isdekke i arktiske farvann sammen med rask teknologisk utvikling, vil det være fremtidige muligheter for økt menneskelig aktivitet i arktiske strøk. Aktiviteter som turisme, sjøfart, olje og gass og akvakultur kan være fremtidsaktuelle her. Derfor er det viktig å ha metoder og fremgangsmåter for å vurdere potensiell miljørisiko og miljøpåvirkning før etablering av ny aktivitet. En slik tilnærming vil sikre en god miljøforvaltning og bærekraftig utvikling av menneskelig aktivitet i Arktis. EXPECTs mål er å utvikle slike metoder og tilnærmingsmåter. Mer spesifikt vil EXPECT utvikle matematiske modeller og eksperimentelle metoder for å vurdere den totale påvirkningen av ulike industrier (akvakultur og olje og gass) på organismer og populasjoner i det Arktiske miljøet. For å oppnå dette vil EXPECT stå for en banebrytende utvikling av Source to Outcome Pathway (STOP) hvor den kausale sammenhengen mellom kilde til forurensning og eksponering i miljøet og påvirkning av organismer for ulike stoffer og blandinger. Selve hensikten med EXPECT er å karakterisere de mest relvante STOPene i Arktis for å støtte bærekraftig miljøforvaltning av eksisterende og fremtidig menneskelig aktivitet i Arktis. Resultatene fra EXPECT vil kunne brukes til å støtte en solid kunnskapsbasert miljøforvaltning, inkludert optimal planlegging av kystsonen og bærekraftig utvikling av menneskelig aktivitet. EXPECT ledes av NIVA og vil gjennomføres i nært samarbeid med de nasjonale partnerne Akvaplan-NIVA og SINTEF Ocea, og de internasjonale partnerne University of Newcastle (UK) og Clemson University (US).

Increased anthropogenic activities, like tourism, shipping and oil & gas exploration, is anticipated due to the rapid decline in Arctic sea ice and technological developments that offer new opportunities for industrial developments. In addition, increasing sea-temperatures expands the areas that are optimal for different aquaculture and suitable for industrial activities in the Arctic. In order to perform knowledge-based risk assessments and ecosystem-based management there is an urgent need for methods and approaches that takes into consideration cumulative exposure from different sources, and efficient tools that can generate ecotoxicological data on Arctic species. EXPECT aims to develop computational and experimental approaches to assess organism and population impact from key (Arctic) industries (aquaculture and oil and gas production), with special focus on establishing a causal relationship between pollutant emissions and adverse effects at the organism and population level. This will be achieved by pioneering the development of a Source To Outcome Pathway (STOP) to characterize the causal source-exposure-effect-impact relationships for pollutants and their mixtures. This will include definition of industrial sources, characterization of pollutant pressures, identification of pollutants of concern, experimental and computational assessments of stressor hazards and prediction of potential health impact on relevant (Arctic) organisms exposed to single pollutants and their mixtures. The primary objective of EXPECT is to characterize the most relevant Arctic STOPs, thorough assessment of multi-media and multi-level data assessments and use these to perform cumulative risk assessment to support sustainable management of existing and future industrial and anthropogenic activity in the Arctic. Outcomes from EXPECT can be used to support sound knowledge-based environmental management, including optimal coastal zone planning and sustainable industrial development.

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø