Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

LANGUAGES: Comparing language use and instruction across contexts

Alternativ tittel: LANGUAGES: Comparing language use and instruction across contexts

Tildelt: kr 12,0 mill.

I LANGUAGES søker vi å identifisere likheter og forskjeller i hvordan to av verdens mest talte og underviste språk – engelsk og fransk – undervises i europeiske klasserom. Ved å sammenligne ulike kontekster, gir LANGUAGES et innovativt blikk på språkundervisning. Prosjektet studerer språkundervisning på tvers av land, språk med første-, andre- og tredjespråksstatus, samt elevers alder og ferdighetsnivå. LANGUAGES har et longitudinelt design ved å følge samme elever og lærere over to skoleår (trinn 9–10 i norsk skole og tilsvarende trinn i Frankrike og England, 14–15 år). Klasserommene er strategisk valgt ut for å inkludere ulikt språklig mangfold. Målet er å utvikle kunnskap om hvordan språk læres, undervises og brukes i ulike klasserom i de tre europeiske landene, som har ulike offisielle språk og ulik språkpolitikk. Å studere to språkfag i kontekster der disse språkene har ulik status, gir en unik mulighet til å utvikle kunnskap om hva som er effektiv og inkluderende språkundervisning. LANGUAGES’ overordnede mål er å fremme forståelse av hvordan lærere i og på tvers av land kan støtte alle elevers språklæring, uavhengig av elevenes ferdighetsnivå og språkbakgrunn. Dette målet skal nås gjennom systematisk innsamling av ulike typer data: videoopptak av engelsk- og franskundervisning i europeiske klasserom, ferdighetstester i begge språk, spørreskjema og intervjuer med lærere og elever. På denne måten er målet for LANGUAGES å identifisere sammenhenger mellom språkundervisning og elevers språkprestasjoner på den ene siden, og inkluderende undervisningspraksiser, elevers språklige repertoar og flerspråklige identiteter på den andre siden. Å identifisere slike sammenhenger er essensielt for å kunne fremme inkluderende språkopplæring av god kvalitet. Dette vil spille en sentral rolle i utdanningen av fremtidige demokratiske verdensborgere.

LANGUAGES sets out to address the societal challenges of supporting the multilingual capacities needed for democratic global citizenship by researching language use and instruction. LANGUAGES is a longitudinal video-based research project in which we will follow language instruction across three European countries (Norway, France, UK) systematically over two school years. Longitudinal video studies are scarce, and in LANGUAGES we combine video data with language proficiency tests, student and teacher surveys, and video-stimulated recall interviews, to capture various voices and perspectives on language education. Through this innovative research design, LANGUAGES’ bold ambition is to advance our understanding of how language teachers can support all students’ language development, from different proficiency levels, language backgrounds and across national as well as intranational contexts. LANGUAGES aims to gain new knowledge about challenging and promising initiatives to develop students' language proficiency, linguistic repertoires and multilingual identities. This issue is not a trivial concern linked to language education, but at the heart of educating global citizens for the future. The international project collaboration is carefully chosen to examine the use of two of the world's most widely taught languages (English and French), within and across contexts with different language policies, where these languages have very different statuses, and where adolescents’ proficiency in the languages varies extensively. The research design is developed, piloted and validated at the University of Oslo since 2015. LANGUAGES’ mixed methods design is ambitious; replicating and spreading the longitudinal research design across European countries; combining comparable data sources for contextualisation and gaining new knowledge about language instruction and inclusive education.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren