Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Development of a novel high-throughput Sars-CoV-2 antibody test

Alternativ tittel: Utvikling av en ny helautomatisert Sars-CoV-2 antikropp test

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektnummer:

316092

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Testen som prosjektpartnerne, Norwegian SME Gentian AS og University i Tromsø (UiT) / Norwegian Arctic University vil utvikle i dette prosjektet, vil bestå av en turbidimetrisk immunanalyse som oppdager antistoffer mot SARS-CoV-2 i humant blod og / eller spytt, som gir informasjon om om et individ har utviklet antistoffer mot viruset og graden av oppnådd immunitet (ettersom testen gir kvantitative resultater), selv om personen har vært ikke-symptomatisk. Toppmoderne metoder for testing av antistoffer er aktsomhet (hovedsakelig sidestrøm) eller heterogen flertrinnsanalyse på store automatiserte analysatorer (immunokjemiske, ELISA, etc). Imidlertid har disse teknologiene ulemper som høy, lav gjennomstrømning (tester per time) eller kan bare fungere bare på lukkede, proprietære systemer. En automatisert, turbidimetrisk analyse som skal utvikles i dette prosjektet, er rask, kostnadseffektiv og muliggjør en høy gjennomstrømning (opptil 2000 tester / time) testing av prøver. Turbidimetrisk påvisning av biomarkører beregnet på bruk på en hvilken som helst plattform tilgjengelig på markedet. Det er over 430.000 forskjellige plattformer (kliniske kjemiinstrumenter som bruker turbidimetri) ved sentrale kliniske laboratorier over hele verden. Testen vår kan derfor være et verdifullt verktøy for 1) SARS-CoV-2 immunstatus screening av befolkningen, 2) identifisere givere av rekonvalesent plasma / serum brukt til behandling av alvorlig syke COVID-19 pasienter; 3) utfylling av PCR-basert diagnose; og 4) måle og overvåke vaksinesvar. Testen vil ha nær 100% sensitivitet (evnen til en test til å identifisere de som har sykdommen eller den virkelige positive frekvensen), og spesifisitet (evnen til å identifisere dem uten sykdommen eller den faktiske negative frekvensen). Så vidt vi vet er det ingen andre turbidimetriske tester tilgjengelig for å oppdage SARS-CoV-2-antistoffer.

Primary objective The project partners will develop and bring to market a robust, particle-enhanced immunoassay for use on open platform clinical analyzers which detects antibodies towards SARS-CoV-2 in the human blood and/or saliva with sensitivity and specificity near 100%, and which quantitative results are informative of (the degree of) immunity obtained. Secondary objectives - Investigate the highest quality viral antigen (developing or selecting) with strong properties towards SARS-CoV-2 specific antibodies - Obtain near 100% sensitivity and specificity - Develop a coating process that will lead to binding a high amount of specific SARS-CoV-2 antibodies - Gaining more knowledge on SARS-CoV-2 properties, especially binding properties, and effects of those properties on the assay - Develop stable reagents - Establish clinical use of the test

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena