Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Disease understanding and personalized treatment in psoriatic arthritis: Closing the knowledge gap

Alternativ tittel: Persontilpasset behandling og forståelse av sykdomsmekanismer ved psoriasisleddgikt

Tildelt: kr 8,0 mill.

Psoriasisleddgikt er en sykdom som kan involvere flere deler av muskel- og skjelettsystemet samt hud. Medisinene som brukes kan ha ulik effekt avhengig av hvordan sykdommen arter seg, men sykdommens utbredelse kan være utfordrende å vurdere ved klinisk undersøkelse. Prosjektets mål er å bedre behandlingen for psoriasisleddgikt ved å øke forståelsen av sykdomsmekanismer, og vurdere om man får bedre sykdomskontroll dersom behandlingen i større grad tilpasses den enkelte pasients sykdomsaktivitet vurdert ved bildediagnostikk. Prosjektet fokuserer på data fra NOR-SPRINT studien, men vil også inkludere data fra et stort medikamentregister. NOR-SPRINT er en toårig randomisert kontrollert enkelt-blindet studie der pasienter med psoriasisleddgikt randomiseres til enten 1) En behandlingsstrategi med strukturert klinisk undersøkelse av sykdomsaktivitet eller 2) En mer omfattende behandlingsstrategi med strukturert klinisk- og bildediagnostisk undersøkelse av sykdomsaktivitet. I den siste gruppen vil behandling bli målstyrt basert på betennelsesaktivitet vurdert ved ultralyd og MR, i tillegg til kliniske funn. 202 pasienter planlegges inkludert. Undersøkelsene vil inkludere klinisk undersøkelse, MR, ultralyd, røntgen og vurdering av bivirkninger. Hovedutfallsmålet for studien er vedvarende remisjon (få eller ingen tegn og symptomer på sykdom). Biobanking vil bli gjennomført for analyse av biomarkører. Prosjektet møter sentrale utfordringer ved en kompleks sykdom, som har betydelige konsekvenser for den enkelte pasient og samfunnet. Resultatene fra prosjektet vil gi klinikere mulighet til å ta gode beslutninger om undersøkelser som er ressurskrevende, samtidig som man optimaliserer behandlingen for den enkelte pasient. I 2023 er studien igangsatt ved alle 12 deltagende revmatologiske avdelinger i Norge, og fokus har vært på pasientinklusjon og oppfølging av allerede inkluderte pasienter.

--Background and aim-- Psoriatic arthritis (PsA) is a heterogeneous inflammatory disease which may affect several musculoskeletal structures and skin. Treatment should be tailored to the individual based on clinical presentation, as the relevant drugs are not effective for all disease features. However, clinical assessment may be difficult. The aim of the current project is to improve PsA care by increasing the understanding of how the disease affects the individual patient, and assess if disease outcomes are improved if treatment is tailored based on the patient's individual disease characteristics. A number of objectives are outlined in four work packages --Methods-- The project will focus on data from the NOR-SPRINT trial, but also use data from the NOR-DMARD registry. NOR-SPRINT is a 2-year randomized, single-blinded, superiority study where PsA patients are randomized 1:1 to: 1) A conventional treat-to-target strategy with structured clinical assessment of disease activity 2) A comprehensive treat-to-target strategy with structured clinical and imaging assessment of disease activity. In the imaging group, treatment will be tailored to the inflammation activity assessed by ultrasound (peripheral joints, tendons and entheses) and MRI (spine and SI-joints), in addition to clinical findings. 202 patients will be included. All patients will be examined clinically, radiographs will be acquired and adverse events recorded. The primary endpoint of the study is sustained remission, with a number of secondary endpoints. Biobanking will allow for analyses of biomarkers. Analysis plans will be developed for each work package. --Relevance and benefit to patient and society-- This project addresses central challenges in a diverse disease, with a considerable cost to society. The results will enable clinicians to make better choices regarding time- and cost consuming investigations, while providing optimal treatment for the patients and sound health-economic priorities.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder