Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Dust from the Stars: Radiative Neutron Capture Rates Relevant to the Intermediate and Rapid Neutron-Capture Process

Alternativ tittel: Støv fra stjernene: nøytron-innfangningsrater for den "raske" og "mellomste" nøytroninnfangingsprosessen

Tildelt: kr 12,0 mill.

Vi bor i et univers som består av mange forskjellige grunnstoff. Fordelingen av grunnstoffene som vi observerer, forteller en fascinerende historie om nukleosyntese-hendelser gjennom den 13.7-milliarder-år lange historien siden det Store Smellet. Selv om vi nå vet at de tunge grunnstoffene må ha blitt laget inni stjerner i løpet av deres liv og død, er det fortsatt mange ubesvarte spørsmål om hvordan og når disse grunnstoffene ble laget. Dette prosjektet sikter på å finne nye puslespillbiter til dette store puslespillet. Ved å måle kvantemekaniske egenskaper til atomkjerner som aldri har blitt målt før, vil vi få ny eksperimentell informasjon om astrofysiske reaksjonsrater som trengs for å forstå nukleosyntese-hendelser i stjerner, supernovaer og nøytronstjernekollisjoner. Vårt hovedmål er å redusere betydelig de store usikkerhetene vi har i dag på disse reaksjonsratene. Til dette vil vi bruke det nylig installerte gamma-måleinstrumentet OSCAR ved Oslo Syklotronlaboratorium. En ny måleteknikk, kalt beta-Oslometoden, vil også bli brukt. Vårt håp er at de nye resultatene vi får med dette prosjektet vil kraftig forbedre nukleosyntese-beregninger og modeller for utviklingen av grunnstoff i vår galakse.

We live in a Universe composed of a large variety of chemical elements. The element distribution we observe tells a fascinating story of nucleosynthesis events throughout its 13.7-billion-year-long history since the Big Bang. We now know that the lightest elements were formed in the primordial Big-Bang nucleosynthesis, and that heavier elements must have been “cooked” inside stars during their lives and deaths – indeed, as Joni Mitchell put it, “We are stardust”. However, many questions remain when it comes to the creation of elements heavier than iron. The focus of this project is the intermediate (i) and the rapid (r) neutron-capture processes; their intricate details remain a huge challenge to understand. For long, the astrophysical site of the r process resisted a unique identification, until the live observation of a neutron-star collision in 2017. This event proved that neutron-star mergers produce r-process elements. At present, possible sites for the i process are under debate, but element observations for example in some very old stars are hard to explain with any other nucleosynthetic process. From a nuclear-physics point of view, both the i and the r processes present enormous challenges as they involve very short-lived, unstable nuclei that quickly transform to another nuclear species, making them notoriously hard to study on Earth. This project aims at providing new experimental constraints on radiative neutron-capture rates of exotic, neutron-rich nuclei. The goal is to significantly reduce the presently very large uncertainties of some key cases, using the recently commissioned gamma-ray instrument OSCAR at the Oslo Cyclotron Laboratory. A newly developed measurement technique, the beta-Oslo method, will also be applied. New normalisation approaches and unfolding techniques will further be developed. The goal is that the new results will help improve nucleosynthesis calculations and Galactic chemical evolution models.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder