Tilbake til søkeresultatene

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

MOBI-HEALTH: Mobility, Health and Inclusive Urban Epidemic Resilience

Alternativ tittel: MOBI-HEALTH

Tildelt: kr 12,0 mill.

MOBI-HEALTH fokuserer på effekter av pandemien's forskjellige faser på mobilitet, digitalisering og helse, og hvordan effektene slår ut for ulike områder og ulike deler av befolkningen. Målet er å skaffe kunnskap som kan gi økt robusthet for epidemier i rammen av en inkluderende og bærekraftig by og tettstedsutvikling. Ulike metoder er benyttet for å belyse problemstillingen. Prosjektet har gjennomført flere runder med spørreundersøkelser (2020, 2021, 2022) og dybdeintervju (2020, 2022) blant innbyggere av stor Oslo og Luxembourg, samt dybdeintervjuer med planleggere i Oslo og Bergen om pandemi-erfaringer og forventninger om byplanlegging. Vi har også etablert tilgang til historisk mobildata for perioden 2019-2022. Foreløpige resultater viser at Covid-19 pandemien har drastisk endret daglig mobilitet og bruk av digitale alternativer. Noen endringer kan ha positive miljø og helse implikasjoner. For eksempel mer sykling og gåing, eller langdistansereiser som ble erstattet av digitale møter. Andre endringer har muligens negative miljøeffekter, som for eksempel unngåelse eller frykt for å ta kollektivtransport eller økt privat bilbruk. Spørsmålet er hvilke av de endrede mobilitets og digitaliseringsmønstrene som vil vedvare og hvilke som vil gå tilbake til tidligere mønstre. Prosjektet viser også at pandemien har påvirket opplevd tilgjengelighet og boligpreferanser. En annen element som kommer fram i forskningen er hvordan pandemien og endringer i mobilitet påvirker mental helse og tillit til samfunnet. Det er også viktig å påpeke at de generelle tendensene skjuler store forskjeller mellom ulike sosiale grupper og geografiske områder. Vi fant for eksempel at pandemien rammer kvinner hardere en menn, for eksempel når de handler opplevd frykt og stress i kollektivtrafikken. En viktig oppgave for politikk og planlegging i byområder vil bli å hindre at denne og eventuelt kommende epidemier rammer skjevt og hindre at eksiterende ulikhet blir forsterket av denne type epidemier.

Background: COVID19 presents our most serious health threat in over a century. The linkages of this health crisis to mobility are profound and complex. Extensive global mobility has facilitated a global spread of the virus more widely and rapidly than ever before. Yet, in the absence of effective and approved pharmaceutical intervention, unprecedented mobility restrictions have become our prevailing medicine to suppress COVID19 mortality and relieve healthcare demand all around the world. The rapidly changing landscape of epidemic, economic and societal conditions has revealed deep epidemic vulnerabilities in cities that intersect with health, mobility, digital and socioeconomic inequalities. MOBI-HEALTH produces transdisciplinary knowledge on the interdependencies, impacts and inequalities of mobility, digitalisation and health in face of COVID19, to support inclusive urban epidemic resilience. It will do so by drawing on quantitative and qualitative empirical investigations of pre, peri- and post-epidemic mobility, digital, health and policy/planning practices and perceptions (several already ongoing given the time-urgency of matters), and with an international comparative design across cases from the greater Oslo, Bergen, Luxembourg and Stockholm areas. The project analyses the effects of the built environment and socio-economic status on epidemic vulnerability in urban neighbourhoods, directly and via its effects on travel responses during confinement. It also addresses people's practices of (digital) mobility and experiences of fear, (dis)trust and wellbeing under confinement, as well as the mid- and long term impacts on sustainable mobility, residential choice and health. The project discusses how the produced knowledge can support the implementation of epidemic resilience in alongside other goals in planning processes towards inclusive and sustainable urban transformation.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko