Tilbake til søkeresultatene

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Sustainable ruminant production: Feed, microbiome and immune efficiency in low and high methane emitting dairy cows

Alternativ tittel: Bærekraftig drøvtyggeproduksjon: Fôr, mikrobiom og immuneffektivitet i melkekyr med lav og høy metanutslipp

Tildelt: kr 12,0 mill.

ViableCow-prosjektet vil gi potensielle løsninger for mer bærekraftig drøvtyggeproduksjon. Hva må til for å gjøre produksjon av storfe og sau mer bærekraftig? Den digitale revolusjonen og bærekraftkravene endrer måten husdyrproduksjon er organisert på. ViableCow-prosjektet vil forbedre vår forståelse av samspillet mellom fôr, mikroorganismer, immunrespons og klimagassutslipp fra drøvtyggere. Vårt først mål er å forutsi konverteringseffektiviteten fra fôr til melk basert på metan og karbondioksidutslipp fra dyrene. Dette vil forbedre verktøy for regnskapsføring av gård, nasjonal inventarmetode og avlsprogrammer. Vårt andre mål er å forstå fordøyelsen og immuneffektiviteten til kyr med lave klimagassutslipp. Dette er relevant for avlsprogrammer. Vårt tredje mål er å undersøke om mikrobiomet og metanutslipp er arvelige. For dette vil vi bytte vominnhold. Vårt fjerde mål er å teste nye kombinasjoner av tilsetningsstoffer for å redusere metanutslipp. De potensielle løsningene som er identifisert av vårt ViableCow-prosjekt, er effektive både på kort sikt (ernæringsstrategi, digitalisering og nasjonal oversikt) og på lengre sikt (avlsstrategi, drøvtyggers helse).

The digital revolution and sustainability requirements are changing the way livestock farming is organized. What is needed to make ruminant production more sustainable? The ViableCow project will apply a progressive interdisciplinary approach to delineate interactions between feed, microorganisms, immune response and greenhouse gas emissions to feed efficiency in ruminants. The visions of achievement are (1) to develop a model for predicting feed efficiency from methane and carbon dioxide emission data that can be incorporated into farm accounting tools, national inventory methodology and breeding programs; (2) to quantify the resources (immune efficiency, exploitation of the microbial potential, digestion efficiency) available to efficient cows and to low methane emitting cows (relevant for breeding program); (3) to elucidate whether the microbiome and methane emission are heritable and to what extent they can be modified by rumen manipulation (exchange of rumen content) and nutrition (novel combination of feed additives). The combination of feed additives to effectively reduce the environmental impact of ruminant livestock is likely to become more widely used. ViableCow will provide potential solutions for more sustainable ruminant production in the short term (nutritional strategy, digitalization, national inventory methodology) and in the longer term (breeding strategy, ruminant health).

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol