Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Socially Inclusive Transformations to Sustainability

Alternativ tittel: Sosialt Inkluderende Transformasjoner til Bærekraft

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektet SoTrans utforsker forholdet mellom to viktige samfunnsutfordringer i vår tid: Transformasjoner til bærekraftige samfunn og arbeid mot sosial ulikhet og ekskludering. Selv om det har vært en økende interesse for hva som bidrar til transformasjoner til bærekraftige samfunn, er det blitt gjort mindre forskning på hvordan transformasjoner planlegges og iverksettes. I dette prosjektet skal vi forske på hvordan teorier, strategier og handlemåter kan bidra til å skape transformasjoner som er sosialt inkluderende. Vi skal også forske på hvordan disse utfordringene blir opplevd av de menneskene som enten arbeider for transformasjoner eller blir berørt av det. Vi stiller spørsmål som: Hvordan skal vi forske på de sosiale konsekvensene som følger av transformasjoner til bærekraftige samfunn? På hvilke måter bidrar politikk og praksis rettet mot bærekraft til å produsere eller reprodusere sosial skjevhet? Hvordan kan en utvikle og iverksette bærekraftsstrategier som er sosialt inkluderende? Prosjektet er et samarbeid mellom to forskningsgrupper som ble evaluert av SAMEVAL-panelet for samfunnsgeografi: gruppene Climate Change and Transformations to Sustainability og Urban Transformations. SoTrans skal gjennom samordnede aktiviteter, samarbeid og PhD-forskerkurs bidra til faglig fornyelse og styrke forskergruppenes tilknytninger til nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

The Research Group for this proposal brings together two groups that are closely aligned in their objectives and approaches. One group has been focusing on Climate Change and Transformations to Sustainability. Since the SAMEVAL report was published in 2018, Professor Andrea Nightingale has been added to this group, together with two Ph.D. students. The other group focuses on Urban Transformations. Themes of equity, social justice, and inclusion are common to both groups, and form a basis for scientific research and renewal on “socially inclusive transformations to sustainability.” Members of both groups are involved in the INCLUDE center, where Per Gunnar Røe leads Work Package 2: “Energy Spaces and Flows”, focusing on the social justice aspects of urban sustainability strategies, and the development of socially inclusive strategies for decarbonization and energy transitions in city regions. Three PhDs have been added to the group, and the INCLUDE center will engage two other professors at the department; David Jordhus-Lier and Bjørnar Sæther. This network project will explore the relationships between two critical societal challenges of our time: Climate change and transformations to sustainability and efforts to overcome social inequality and exclusion. How can we understand, conceptualize, and investigate the equity dimensions of transformations towards sustainable societies? In what ways do sustainability policies and practices produce or re-produce social inequalities? How can socially inclusive strategies be developed, implemented, and assessed? The initiative is inspired by the work on environmental, climate, and urban justice, focusing on distribution (what and where are the injustices), recognition (who is ignored and marginalized), and procedures (is there a fair and democratic process), and research on vulnerability, adaptation, and resilience that focuses on addressing the root causes of environmental degradation and social injustices.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam