Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Marketing Management: Fornyelse og utvikling i nettverk

Alternativ tittel: Marketing Management: Transformation and network development

Tildelt: kr 1,6 mill.

Forskergruppen i Marketing Management ved Handelshøyskolen USN svarer opp tilbakemeldingene fra SAMEVAL-evalueringen gjennom fem målrettede tiltak: 1. Etablering av The Norwegian Marketing Academic Conference (NMAC), en årlig konferanse for det norske marketing management-fagmiljøet ved universiteter og høgskoler. En nasjonal møteplass er etterspurt og vi tar initiativ til å samle det norske fagmiljøet innen marketing for å styrke nettverk og samarbeid. 2. Arrangering av International Competence Network in Tourism Conference 2021 som møteplass for forskergruppens internasjonale partnere innen reiseliv - en allianse som har blitt enda viktigere etter COVID-19-pandemien som har truffet reiselivsnæringen svært negativt. 3. Tilby et årlig nordisk PhD-kurs i teoriutvikling innen Marketing Management med oppstart 2021. Ledende professorerer vil bidra til kurset, som vil bli ledet av professor Ajay Kohli, som regnes for den fremste kapasiteten innen feltet. 4. Støtte til stipendiater og forskere for deltakelse på MASB – Marketing Accountability Standardization Board Summit, et forum hvor de fremste innen marketing og verdiskaping samles 2 ganger i året. Organisasjonen har bl.a. ansvaret for å oppfølging av den nye ISO 20671 om Brand Evaluation som vil danne presedens for utviklingen av marketing management globalt. 5. Fiansiering av opphold ved Stern School of Business, New York University. Formålet er samarbeid med fagstaben i marketing for å publisere papers om digitale forretningsmodeller, "martech", marketing finance og reiseliv, samt base for samarbeid og mobilitet mellom skolene.

-

Prosjektet svarer opp SAMEVAL-evalueringen av forskergruppen i Marketing Management, og er innrettet mot aktiv rolle i sentrale nasjonale og internasjonale nettverk. Enkelte aktiviteter er årlige, og bidrar til å bygge posisjon som fortsetter når finansieringen utløper. Det er identifisert et sett med viktige aktiviteter som vil bidra til å løfte fagmiljøets impact innen forskning og brukerrelevans: 1. The Norwegian Marketing Academic Conference (NMAC), årlig konferanse for det norske marketing management-fagmiljøet ved UoH og tar over behovet for nasjonal møteplass etter at Johan Arndt-konferanse ble lagt ned. Styrker USN og forskergruppens rolle i det nasjonale fagmiljøet og bidrar samtidig til å styrke det nasjonale fagmiljøet. 2. International Competence Network in Tourism Conference 2022 er en møteplass for forskergruppens internasjonale partnere innen reiseliv - en allianse som har blitt enda viktigere etter COVID-19-pandemien som har truffet reiselivsnæringen svært negativt. 3. Deltakelse fra tilsammen 4 stipendiater og vit. ansatte på MASB – Marketing Accountability Standardization Board Summit, en organisasjon av verdensledende marketing finance professorer, globale merkevarebedrifter og bransjeorganisasjoner innen marketing for å være pådrivere for «evidence-basert» marketingpraksis 4. Nasjonalt/Nordisk PhD-kurs innen Theory Construction in Marketing Management med oppstart i 2021 ble gjennomført i november og planlegges som et årlig tilbud med en av verdens fremste professorer innen området, Prof. Kohli. Ved å involvere veiledere internt ved USN og i Norden som gjesteforelsere på utvalgte temaer skaper vi et unikt nettverk av de beste forskerne innen området ; unikt grunnlag for EU-søknader og annet forskningssamarbeid. 5. Et opphold ved Stern School of Business, NYU, sommeren (Q2-Q3) 2023. Formålet er samarbeid med fagstaben i marketing for å publisere papers om digitale forr.modeller, "martech", marketing finance og reiseliv, samt base for samarbeid og mobilitet mellom handelshøyskolene.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder