Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Collective implementation in primary and specialised health care – a multimethod study on four different health service domains.

Alternativ tittel: Kollektiv implementering i primær og spesialisthelsetjenesten – en flermetode studie av fire tiltakspakker for bedre helsetjenester

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

316274

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2026

Geografi:

Samarbeidsland:

I dagens norske helsetjeneste tilbys mange pasienter behandling basert på gårsdagens anbefalinger. Årlig kommer over 600 pasienter alvorlig til skade eller dør som følge av feil eller mangler på norske sykehus. Hovedutfordringen for helsetjenesten nå og fremover er utilstrekkelig evne og effektivitet i å ta i bruk oppdatert kunnskap og gjøre den til en del av «vanlige praksis», ofte gjennom tiltakspakker. Implement-it er en intervensjonsstudie som skal undersøke betingelser og faktorer for å lykkes godt med å ta i bruk ny kunnskap i helsetjenesten for så å utvikle et opplærings- og veiledningsprogram og teste ut i hvilken grad det øker helsetjenestens evne til å inkludere ny kunnskap i eksisterende praksis og dets betydning for pasientens helse. Implement-it er et forskningssamarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, universitet og brukere, ledet fra Helse Bergen og Helse Fonna HF. Vi vil lære av og sammen med helsepersonell på tvers av sykehjem, hjemmebaserte tjenester, legevakt og sykehus som daglig jobber med å innføre tiltakspakker for riktig bruk av antibiotika, riktig informasjon om legemiddelbruk (legemiddelsamstemming) og oppdagelse og håndtering av forverring i pasientens tilstand. Vi følger også implementering av VeRaVest som er et prosjekt innen "Kloke valg" tilnærming for å redusere unødvendig eksponering for radiologiske undersøkelser i allmennpraksis. Målsettingen er økt kunnskap om effektiv implementering, og økt kompetanse og evne til å ta i bruk anbefalte behandlingstiltak i helsetjenesten. Med dette ønsker vi å bidra til at flest mulig pasienter tilbys oppdatert kunnskapsbasert helsetjeneste og med det øke sannsynligheten for overlevelse, bedret prognose og økt livskvalitet.

A vast majority of patients do not receive updated, recommended care in every respect. Especially, care interventions that should be implemented collectively across care units and organisational levels, and in cooperation with patients, are often not provided sufficiently. Results of implementation efforts vary by degree of compliance to the guidelines, penetration and sustainability. These insufficiencies imply limited return of the investments made by health services, and hinder provision of high quality health care. This problem is general across fields of medicine and health service levels, but the vast majority of implementation knowledge is developed in the context of hospital units. We need more knowledge on cooperative implementation, i.e. collective implementation efforts across cooperating partners. The purpose of this research is to contribute to the faster up-take of recommended clinical practices across organisational boundaries into everyday work. The objectives are to investigate and describe how implementation of patient safety intervention-bundles in primary and secondary health care settings can be improved. We will study the successful implementation of antibiotics usage guidelines, and investigate if implementation of the national guidelines for detecting deteriorating patients, ensuring medication list coherence and patient involvement in planning of mental health care improve when learning from successful implementation of antibiotics usage guidelines. This proposal introduces a research cooperation between primary care services, specialised health care services, patient representatives and universities. It is a collaboration between existing national clinical research networks, research networks on patient safety and implementation science, patient involvement panels, and clinical practices in both primary and secondary care. This project will establish an evidence based program for efficient implemetation in health care.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester