Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Målstyrt COVID-19 behandling ved hjelp av nøytraliserende antistoff

Alternativ tittel: Targeted COVID-19 treatment by neutralizing antibodies

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektnummer:

316294

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Under den pågående COVID-19 pandemien har Norimun AS sammen med NTNU og Oslo Universitetssykehus (OUS) tatt initiativ til å produsere målrettede antistoff mot SARS-CoV-2, viruset som forårsaker COVID-19. Hovedmålsetting med prosjektet er å fremstille antistoff med nøytraliserende effekt som kan tilbys COVID-19 pasienter og administreres enten oralt, ved inhalering eller ved transfusjon. Et virksomt antistoffprodukt, som fungerer som passiv immunisering, vil være til stor nytte for kritisk syke pasienter men også for helsepersonell som er utsatt for stor smitterisiko.

I påvente av en vaksine og andre effektive behandlinger har Norimun AS sammen med NTNU og Oslo Universitetssykehus (OUS) tatt initiativ til å produsere målrettede antistoff mot SARS-CoV-2, viruset som forårsaker COVID-19. For å møte etterspørselen etter antistoff som kan nøytralisere SARS-CoV-2 må det produseres i store mengder til en kostnadseffektiv pris. Videre må antistoff-formuleringer som møter medisinske sikkerhetskrav fremstilles og en klinisk utprøving på mennesker designes. Et virksomt antistoffpreparat, som fungerer som passiv immunisering, vil være til stor nytte for kritisk syke pasienter men også for helsepersonell som er utsatt for stor smitterisiko. Oppsummert hovedmålsetting med prosjektet er å fremstille antistoff med nøytraliserende effekt som kan tilbys COVID-19 pasienter og administreres enten oralt, ved inhalering eller ved transfusjon.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena