Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Innovasjonsnettverk for faghandelen

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

316397

Prosjektperiode:

2020 - 2020

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Formålet med prosjektet har vært å fremme økonomisk bærekraft for faghandelen i Norge gjennom å etablere et nettverk for forskningsdrevet innovasjon, med vekt på digitalisering og endret forbrukeradferd. Behovet for forskningsdrevet innovasjon er kraftig forsterket gjennom kombinasjonen av trender som har virket over tid og det systemsjokket koronakrisen har medført. Varehandelen stod overfor betydelige utfordringer allerede før koronakrisen, drevet frem av netthandel, internasjonal konkurranse, nye forventinger til kundeopplevelsen i butikk, ønsker om bærekraftig forbruk og endrede prioriteringer innenfor husholdningsbudsjettene etter finanskrisen. Virke organiserer faghandelen i Norge og har svært god innsikt i sektoren på tvers av aktører, og er dermed godt posisjonert for å mobilisere et innovasjonsnettverk. Virke har vært prosjekteier for mobiliseringsprosjektet, med inFuture som prosjektleder. Mobiliseringsprosjektet har utgjort oppstartsfasen for innovasjonsnettverket, hvor man har rekruttert 12 virksomheter fra faghandelen inn i nettverket. Målet er at flere skal engasjere seg overtid. Aktivitetene i nettverket danner grunnlaget for å utarbeide prosjekter for forskningsdrevet innovasjon. I løpet av mobiliseringsprosjektet har nettverket allerede resultert i søknad på et FoU-prosjekt, i form av et Kunnskaps- og samarbeidsprosjekt. Den langsiktige målsetningen er at nettverket skal vise seg levekraftig og danne grunnlag til for 1-2 søknader på FoU-prosjekt i året.

Prosjektets skal fremme økonomisk bærekraft for faghandelen i Norge gjennom å etablere et nettverk for forskningsdrevet innovasjon, med vekt på digitalisering og endret forbrukeradferd. Nettverket vil bli etablert gjennom et mobiliseringsprosjekt, som trekker veksler på innhold fra et pågående scenarioprosjekt som utvikler post-korona-scenarier for faghandelen. Sektorens behov for forskningsdrevet innovasjon er kraftig forsterket gjennom kombinasjonen av trender som har virket over tid og det systemsjokket koronakrisen har medført. Varehandelen stod overfor betydelige utfordringer allerede før koronakrisen, drevet frem av netthandel, internasjonal konkurranse, nye forventinger til kundeopplevelsen i butikk, ønsker om bærekraftig forbruk og endrede prioriteringer innenfor husholdningsbudsjettene etter finanskrisen. Det forventes at nettverksaktivitetene vil danne grunnlag for en serie prosjekter for forskningsdrevet innovasjon, primært IPN-prosjekter.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena