Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Media Innovation Through the Corona Crisis (MICC) - how news media can build and implement innovation ability

Alternativ tittel: Medieinnovasjon gjennom koronakrisen: hvordan kan nyhetsmedier forbedre og bruke sin innovasjonsevne?

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

316534

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Covid-19 har sendt nyhetsmediene ut i en berg- og dalbane. På den ene siden har publikum strømmet til mediene for å få informasjon og nyheter. I tillegg har nordmenns tillit til nyhetsmediene økt under koronautbruddet. På den andre siden har pandemien hatt dramatiske innvirkninger på medienes annonseinntekter, noe som igjen har ført til permitteringer og behov for krisepakker. MICC er et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI, OsloMet, Høyskolen Kristiania, Medietilsynet, Kantar og Institutt for Journalistikk. Sammen skal vi undersøke hvordan nyhetsmediene i større grad kan skape merverdier både for seg selv, annonsørene, publikum og samfunnet som helhet. Vår hypotese er at svaret ligger i nyhetsmedienes evne til å innovere. Innovasjonsevne handler om å være i stand til å skape og levere gode kundeopplevelser, og å utvikle bedre forretningsmodeller basert på et velfungerende servicesystem. For å svare på disse spørsmålene knyttet til disse tre områdene, har vi etablert tre arbeidspakker med forskjellige forskningsspørsmål. I den første arbeidspakken analyserer vi hvordan nyhetsmediene responderte på koronautbruddet våren 2020. I den andre arbeidspakken analyserer vi medienes innovasjonsevne før, under og etter koronautbruddet. I den tredje arbeidspakken undersøker vi hvorvidt medienes samfunnsrolle, kunderelasjoner og verdiforslag har endret seg som følge av koronautbruddet. Gjennom prosjektperioden vil vi organisere alt fra forskningsseminarer til workshops og åpne konferanser. Vi vil i hovedsak kommunisere vårt arbeid ut til offentligheten gjennom vår hjemmeside hos Centre for Creative Industries ved Handelshøyskolen BI. Vårt mål er at vi skal bidra med innsikt om innovasjonsevnen i medieindustrien under koronakrisen. Målgruppen er alle som er opptatt av mediesektoren, inkludert eiere, journalister, annonsører, politikere, publikum, tilsyn og akademikere. Vi har også tro på at vår forskning vil ha verdi utenfor den norske mediesfæren.

The project “Media Innovation through the Corona Crisis” (MICC) addresses the economic impact of the COVID-19 pandemic for the Norwegian news media industry and how news media are pivoting their strategies for business opportunities in order to ensure their role in society. Our central objective is to offer a business perspective on how news media can increase the total value created for all stakeholders, including audience, employees and society as a whole. A key project outcome will be the development of a framework which identifies and analyses factors affecting news media innovation ability and value creation. Our theoretical hypothesis is that news media will create more value if they increase their innovation ability instead of improving their innovation capacity. Combining qualitative and quantitative methods, we will analyze the ability layers of news media organizations which include customer experiences, service systems and business models. The research project will address knowledge needs among policy makers, regulators, and practitioners in the media sector, as well as in the academic field of media and business innovation. Questions are being raised concerning the business model of news media and the value of the Norwegian generous press subsidy system. As the press is overall a conservative industry, stakeholders are also concerned that cultural obstacles and centralized management limit innovation ability. Another concern is the lack of user involvement and customer experience management in media innovation processes.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena