Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Media Innovation Through the Corona Crisis (MICC) - how news media can build and implement innovation ability

Alternativ tittel: Medieinnovasjon gjennom koronakrisen: hvordan kan nyhetsmedier forbedre og bruke sin innovasjonsevne?

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

316534

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Det er tre arbeidspakker i MICC- prosjektet. I den første arbeidspakken analyserer vi hvordan nyhetsmediene responderte på koronautbruddet våren 2020. Vi har gjennomført en rekke intervjuer blant journalister og redaktører før og under pandemien om deres innovasjonsevne, og gjort en casestudie av VGs Koronaspesial. I tillegg har vi kodet 2000 nettnyheter og 900 debatt- og nyhetsinnslag på fjernsyn og radio om COVID-19. To artikler og et bokkapittel er under «review» fra WP1. I tillegg kommer det en artikkel om medienes dekning av koronapandemien til våren. I WP2 er formålet å analysere medienes innovasjonsevne. Det er gjennomført over 20 intervjuer med ledere i Polaris og amedia som er under bearbeidelse. I tillegg planlegger vi en rekke intervjuer med journalister om deres endrede praksis og erfaringer med både hybrid og «remote work». Vi jobber også med å få på plass en runde med intervjuer hvor vi følger opp noen av informantene fra WP1 med nye spørsmål om hvordan koronautbruddet påvirker deres innovasjonsevne. WP3, som undersøker hvorvidt medienes samfunnsrolle, kunderelasjoner og verdiforslag har endret seg som følge av koronautbruddet, har formelt ikke startet. Likevel har vi brukt en to publikumsundersøkelser til å analysere bruk av og tillit til nyhetsmediene før og under koronautbruddet. Vi forventer to artikler fra WP3 til våren.

-

The project “Media Innovation through the Corona Crisis” (MICC) addresses the economic impact of the COVID-19 pandemic for the Norwegian news media industry and how news media are pivoting their strategies for business opportunities in order to ensure their role in society. Our central objective is to offer a business perspective on how news media can increase the total value created for all stakeholders, including audience, employees and society as a whole. A key project outcome will be the development of a framework which identifies and analyses factors affecting news media innovation ability and value creation. Our theoretical hypothesis is that news media will create more value if they increase their innovation ability instead of improving their innovation capacity. Combining qualitative and quantitative methods, we will analyze the ability layers of news media organizations which include customer experiences, service systems and business models. The research project will address knowledge needs among policy makers, regulators, and practitioners in the media sector, as well as in the academic field of media and business innovation. Questions are being raised concerning the business model of news media and the value of the Norwegian generous press subsidy system. As the press is overall a conservative industry, stakeholders are also concerned that cultural obstacles and centralized management limit innovation ability. Another concern is the lack of user involvement and customer experience management in media innovation processes.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena