Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RelinC: The role of research, skilled labour and innovation in the Coronacrisis.

Alternativ tittel: RelinC: Rollen til forskning, kvalifisert arbeidskraft og innovasjon i Koronakrisen.

Tildelt: kr 5,0 mill.

Koronaviruspandemien har forårsaket en plutselig og gjennomgripende nedstengning av sentrale aktiviteter i det norske samfunnet. Selv om samfunnet gradvis går tilbake til det normale, er store deler av økonomien allerede sterkt berørt, og mange virksomheter vil fortsatt slite etter hvert som krisen utvikler seg. Samtidig ser noen virksomheter nye muligheter, og noen kan til og med vokse i slike tider med økonomisk uro og usikkerhet. Et sentralt spørsmål vi tar opp i dette prosjektet er: hva skjer med forsknings- og innovasjonsaktiviteter i norsk næringsliv under denne krisen? En bedre forståelse av kunnskapens rolle i økonomiske nedgangstider sjokk kan bidra til en bedre FoU- og innovasjonspolitikk. En sentral hypotese fra den vitenskapelige litteraturen er at virksomheter som driver med FoU og innovasjon bør være bedre til å tåle økonomiske nedgangstider og til og med vende kriser til nye muligheter. Dette er også en begrunnelse for offentlig støtte til næringslivets FoU og innovasjon. Men virksomheter rammes ulikt og reagerer på forskjellige måter i brå nedgangstider. Den nåværende krisen gir en unik mulighet til å utforske generelle hypoteser empirisk og derved gi verdifull innsikt for virksomheter og myndigheter som søker å finne de riktige tiltakene og strategiene for å manøvrere gjennom krisen. Vi antar at innovasjon er nødvendig for å takle en pandemikrise. Vi erkjenner at det finnes mange veier til innovasjon, og vi vil undersjøke hvilke av disse veiene som er best egnet for å drive økonomien ut av krisen. Prosjektet vil ta for seg to hovedsett med forskningsspørsmål: 1) Hvilke virkomheter kan klare en pandemikrise? Er de innovative og på hvilke måter? Og er det noen virksomheter som gjør det bedre under en pandemikrise? 2) Hvordan omformes innovasjonslandskapet i et land gjennom en pandemikrise? Og hvordan påvirkes landets innovasjonspotensial?

The project aims at understanding the role of firm-level innovation in promoting economic resilience to pandemic crises. The project bases upon the scientific literature on evolutionary economics and innovation studies, using concepts like adaptation and selection for understanding, in real time, the consequences of a pandemic crisis on a national economy. Empirically, the country under study will be Norway: by analysing a wide array of historical data, a clear picture of the innovation patterns of Norwegian firms will be described. To this purpose, a taxonomy of firms, built from firm-level and employee-level data, will be used to categorize Norwegian firms according to their research, development and innovation patterns. The project will then dig into real-time information on crisis-related bankruptcies and on policy measures aimed at struggling enterprises, in order to understand which parts of the innovation landacape of Norway, as represented by the firm-level innovation categories outlined above, seem to be most resilient to the crises. A main assumption of the project is that different innovation patterns could lead to crisis resilience. Finally, an update of a comprehensive firm survey on R&D and innovation will allow to investigate how the innovation landscape itself is going to change during and following the pandemic crisis.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena