Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

The Coronavirus Crisis: Development of Capabilities on Measuring and Managing Its Effects in the Norwegian Service and Food Industries

Alternativ tittel: Korona-effekter for næringsliv og forbrukere

Tildelt: kr 5,0 mill.

Korona pandemien utløste først nedstenging av store deler av økonomien og i neste omgang krisepakker til bedrifter som ble rammet av nedstengingene. Private forbrukere ble også rammet ved at tilgangen til en del varer og tjenester ble redusert. Spørsmålene dette prosjektet skal besvare er hva som skjedde med oss, DVs næringsliv og forbrukere, når det gjelder salg og etterspørselsmønster under og etter pandemien. Ved bruk av data på omsetning i service og matproduserende næringer skal vi bruke statistiske modeller for å se hvordan salget har variert i et lenger tidsrom som omfatter tid før, under, og etter pandemien. Målet med en slik analyse er å se om noen av endringene over tid kan tilskrives Corona relaterte hendelser og tiltak. Særlig er vi interessert i å finne ut hvor store eventuelle effekter av korona er i forhold til naturlige variasjoner i salget for disse sektorene eller andre hendelser og tiltak i samme tidsrom. Når det gjelder forbrukerne skal vi i 3 omganger måle deres holdninger og forbruksmønster etter pandemien. Det er da særlig forbruk av varer fra service og matindustrien vi er interessert i. Det gjør vi gjennom web-baserte undersøkelser. I tillegg til undersøkelsene gjør vi også noen kvalitative undersøkelser blant et mindre antall forbrukere for å sjekke om resultat fra web-undersøkelsene er robuste. Undersøkelsene skal gjøres både på norske forbrukere og forbrukere i land som Norge selger mye mat og andre varer til, blant dem Frankrike. Sist, men ikke minst, så skal dette prosjektet overføre kunnskap om resultatene vi finner til bedrifter i service- og matvaresektorene. Det gjør vi i lag med organisasjonene Virke og Norges Sjømatråd, som er industripartnere i prosjektet.

The negative effects of the coronavirus crisis on the Norwegian economy as a whole and the Norwegian service and seafood exports industries have been significant. The restaurant, fast food as well as travel sectors experienced fall in turnover of up to 90% due to the reduced consumer spending. Also, sales in physical stores, bank branches, training centres, etc. have been negatively affected by the fallout of this unprecedented event. Furthermore, exports of Norwegian seafood fell by 8% in April 2020 relative to 2019, as a result of the coronavirus crisis. The value of exported salmon fell by 13% in April 2020 relative to 2019. On the consumer level, the coronavirus crisis triggered the phenomena of increased consumption of less healthful products and services, nationalism and materialism. Another significant consequence of the crisis is increased consumer resistance to service innovations. This fallout of the crisis presents considerable threats for companies in the Norwegian service and seafood exports industries. More importantly, due the extraordinary nature of this crisis many companies in these industries lack the necessary competence to measure and manage its effects on their operations. In order to meet these challenges and to protect and manage the strategically important for Norway industries – food, services and seafood exports, this project focuses on the development of economic analysis and market intelligence capabilities of the industry partners in the project – Virke, the Norwegian Seafood Council and their member companies. Each of the partners´ industries will be subject to case studies that will form the foundation for research in this investigation and the development of corporate capabilities.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena