Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

LabRec - Labor Demand in Crisis and Recovery

Alternativ tittel: Etterspørselen etter arbeidskraft gjennom krise og oppgang

Tildelt: kr 5,0 mill.

Formålet med prosjektet er å studere endringer i etterspørselen etter arbeidkraft gjennom og etter den pågående korona-krisen. Den første delen av prosjektet begynner med å følge endringer i nye jobb-utlysninger basert på data fra NAV. Vi sammenlikner utviklingen i ettersprørselen etter arbeidskraft i ulike yrker, regioner og branjser gjennom 2020 med tilsvarende måneder i 2018 og 2019. I tillegg til å kartlegge det generelle bildet for utviklingen i etterspørselen gjennom det første halvåret av pandemien, vil vi fokusere spesielt på jobb-utlysninger i yrker som er viktige for unge arbeidstakere, og på utvilklingen i kvalifikasjonskrav og krav til opplærling i de nye jobbene. Videre vil vi undersøke hvordan endringene i nye jobber påvirker ulikhet og polarisering i arbeidsmarkedet. Samtidig vil vi hente inn og begynne å bearbeide data for stillingsutlysninger, ansettelser, separasjoner og sysselsettingsvekst. I neste trinn vil vi følge jobb utlysningene inn i annet halvår av det første året av pandemien, også med øye for mulige "følge-sykdommer" for yrker og bransjer ut over de som ble umiddelbart rammet, og begynne de mer detaljerte analysene av virkninger på ulike typer av bedrifter og virksomheter.

The project consists of three work packages: In the first work package, we start out by tracking changes in job vacancy postings, hires, separations and job growth following the outbreak of COVID 19. We compare the trajectories from 2020, to pre-crisis observations from the same months from 2018 and 2019, by occupations, industries, and regions. These analyses will be in “real-time” drawing monthly data at half- or yearly intervals from the fall of 2020. We follow both online job vacancy postings, hires, separations and job growth. The focus in the initial phase will be to study the development of occupations, industries, and regions that are most likely to be affected by the political measures and behavioral responses by individuals and firms, with characteristics such as direct human contact, travel and transport dependency, conditions for home- and teleworking etc. In the next phase it will be important to identify spillover effects to other industries and occupations, and the responses to new challenges in the aftermath of the pandemic, such as likely drops in domestic and international demands, broken international value chains, a decline in oil prices, a possible financial crisis, that again are likely to change the trajectories of labor demand. In the second work package, we add data on labor productivity of firms, and analyse how the crisis impacts productivity growth, job reallocation, inequality, and polarization in the labor market. We depart from underlying trends in productivity and changes in relative demand for different types of labor, and study the extent to which these trends are magnified or ameliorated during the different phases of the downturn. The third work package is comparative. We use nearly real-time data on job postings in Norway, Sweden, Denmark and the US, coupled with nearly real-time data on new hires, new separations and net job growth, we will map labor demand from January 2020, into the crisis and onward.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena