Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Circular Hubs for Industrial Collaboration (CHIC)

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektnummer:

317040

Prosjektperiode:

2020 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

For å oppnå bærekraftsmålene må innovative teknologier finne kommersiell anvendelse raskere i industrien. CHIC prosjektet fokuserer på koblingen mellom nyskapende teknologi leverandører og store industribedrifter som burde tar disse i bruk for å nå bærekraftsmålene. CHIC sikter mot å redusere risikoen knyttet til en første anvendelse og åpne for nye samarbeid mellom industrielle bedrifter og sirkulære teknologier. Europa har en sterk posisjon på den globale Clean Tech arenaen, en sektor som er avgjørende for å nå bærekraftsmålene globalt men der effekten ligger i hovedsak utenfor kjernevirksomheten til sine kunder. For å finne sin anvendelse og skape den ønskede effekten må løsningene overkomme en del strategiske, økonomiske og regulative hindringer. CHIC sitt mål er å bruke klyngene som naturlig koblingspunkt ved å ta i bruk utprøvde metodikker til forretningsutvikling i klyngene. Fokus ligger her på å skape innovasjonspartnerkap mellom leverandører og industri som vil kunne støttes med tjenester fra konsortiet for å overkomme barrierer i veien for en vellykket demonstrasjons eller replikasjons Projekt. Ved å koble flere klynger sammen vil CHIC oppnår en multiplikasjon av mulige partnerskap på tvers av klyngene. Rollen som koordinator for Eyde er valgt fordi aktivitetene i CHIC ansees til å være kjerneaktiviteter for Eydeklyngen som pådriver i det grønne og sirkulære skifte. CHIC konsortiet vil gi Eyde, og de andre klyngene, tilgang på ett sterk nettverk av prosessindustri klynger, teknologi leverandører og en sterk platform til å utvidet dette med en fokus på finans sektoren. I tillegg til Eyde består konsortiet av 2 ledende europeiske Prosess Industri klynger, en globalt ledende Clean Tech klynge, EIT Raw Materials, PNO consultants og Fundingbox.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020