Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

MP: NTNU COVID-19 test

Alternativ tittel: NTNU COVID-19 test

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektnummer:

317056

Prosjektperiode:

2020 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Etter flere uker med intensiv testing av koronaviruset var St. Olavs hospital i ferd med å gå tom for testutstyr. For å hindre mangel på testmateriell, samt avhengighet av kommersielle aktører, gikk en tverrfaglig gruppe forskere fra NTNU sammen for å utvikle en egen testmetode for diagnostikk av SARS-CoV-2. Resultatet av arbeidet er en ny og forbedret metode for COVID-19 RNA ekstraksjon, og metoden er basert på tverrfaglig ekspertise innen nukleinsyrer og magnetiske nanopartikler ved NTNU. Resultatet er en egenutviklet og optimalisert kjemikalieblanding for å åpne opp viruset samt fremstilling av magnetiske nanopartikler for å kunne hente ut virusets arvemateriale. Foreløpige resultater indikerer at den NTNU-utviklede testen er minst like sensitiv sammenlignet med de beste metodene på markedet. Det er stor global etterspørsel etter testreagenser og NTNU-teamet har fått mye internasjonal oppmerksomhet. En mulig måte å tilgjengeliggjøre teknologien er gjennom samarbeid med eksisterende industriaktører for distribusjon internasjonalt. Denne milepælssøknaden har som mål å avklare hvilke industrikrav som må etterkommes for å kunne gjøre teknologien tilgjengelig internasjonalt og på denne måten kunne bidra til å lette byrden av pandemien.

There has been a constant lack of reagents for RNA extraction for PCR-based tests over the last two months and dialogue with the leading companies reveal that they are actively seeking alternatives for suppliers of reagents in order to address the global needs. The project group has verified a strong interest in the NTNU technology and a successful implementation of the technology globally will be of high impact well in line with NTNU's slogan: "Knowledge for a better world". The products has now been sold to customers nationally and internationally and has eased the burden of the pandemic. The current project is well in line with UN sustainable development goal 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. Supplying millions of COVID-19 test kits to the world will have a significant impact on goal 3.8, "Achieve access to quality essential health-care services and access to safe, effective, quality and affordable essential medicines and vaccines for all."

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020