Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114299 WATCH-IT: 24/7 smart monitoring of cardio-respiratory function in patients at risk of cardiovascular events

Alternativ tittel: E!114299 WATCH-IT: 24/7 smart overvåking av kardio-respiratorisk funksjon hos pasienter med risiko for kardiovaskulære hendelser

Tildelt: kr 4,4 mill.

Hjerte- og karsykdommer er den viktigste dødsårsak i nesten alle områder i verden. Tre 'relativt usynlige' faktorer som øker risikoen for alvorlige kardiovaskulære hendelser er: atrieflimmer, søvnapné og hypertensjon. Disse faktorene kan ikke overvåkes ved hjelp av enkle, allment tilgjengelige og kostnadseffektive verktøy hos allmennlege og spesialister. Med den økende frekvensen av hjerte- og karsykdommer er det betimelig å gjøre enkle og effektive overvåkingsverktøy tilgjengelig for klinikere. WATCH-IT-prosjektet vil utvikle en innovativ smartklokke som muliggjør kontinuerlig, langsiktig, kostnadseffektiv og praktisk overvåking av kardio-respiratorisk funksjon. Dette verktøyet vil forbedre livskvaliteten til pasienter som lider av hjerte- og karsykdommer ved tidlig påvisning, og den vil muliggjøre rettidig behandling av sykdommen. Herved reduseres de negative effekter inklusive dødstallene fra hjerte- og karsykdommer knyttet til atrieflimmer, søvnapné og hypertensjon.

The WATCH-IT project will bring to market an innovative comprehensive solution enabling 24/7 monitoring of cardio-respiratory function in patients at risk of CV events. To achieve this the consortium will develop and clinically validate a comprehensive care solution (‘WATCH-IT’). The solution consists of a smartwatch with dedicated software to continuously record the pulse wave, blood pressure (BP) changes, respiration rate and activity level, validated algorithms to detect Atrial Fibrillation, sleep apnea and hypertension, and telecare verification support. Atrial Fibrillation, sleep apnea and hypertension increase a patient’s risk for serious CV events, the leading causes of death (3.9M/year) and healthcare costs (€111B/year) in Europe. For these conditions effective treatment is available to reduce risk of CV events. Yet, as these conditions come without clear symptoms, most patients remain undiagnosed, untreated and preventable CV deaths are not avoided. Early detection will result in effective prevention through timely treatment, thereby reducing CV burden. Yet, current monitoring technologies are suboptimal, inconvenient, often hospital-bound and costly. The WATCH-IT project will bring an innovative comprehensive solution to allow continuous, long-term, cost-efficient and convenient monitoring of cardio-respiratory function.

Budsjettformål:

EUROSTARS-EUROSTARS