Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

MP: Tankyrase inhibition as a therapeutic principle in idiopathic lung fibrosis

Alternativ tittel: Tankyrase inhibisjon i idiopatisk lungefibrose (IPF)

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

317150

Prosjektperiode:

2020 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Idiopatisk lungefibrose (IPF) er en alvorlig og dødelig type lungesykdom som resulterer i arrdannelse (fibrose) i lungene av en ukjent årsak. IPF har en median overlevelsesrate på bare ~ 3 år etter diagnosefastsettelse. Under IPF-progresjonen er alveolar epitelcelleskade, hyperplasi, økt ekstracellulær matriksdeponering samt fibroblastaktivering vanlige effekter. For øyeblikket har mer enn 80.000 voksne personer i USA IPF og mer enn 30.000 nye tilfeller blir diagnostisert hvert år. Det er foreløpig ingen kur mot IPF. Pirfenidon (Roche, Esbriet (tm), ukjent virkningsmekanisme) og nintedanib er nåværende medisiner mot IPF. Disse medisinene kan bidra til å bremse utviklingen av IPF men mangler en god nok effekt. Aktivering av WNT-cellesignalveien er involvert i utviklingen av idiopatisk lungefibrose, og nylig har eksperimentell behandling med en WNT/PORC-hemmer vist lovende resultater mot fibrose i mus. Vi vil teste WNT/TNKS-hemmeren OM-153 i en musemodell for lungefibrose som et POC for terapeutisk WNT-hemming i IPF.

In this Milestone Project the main aim was to evaluate if tankyrase inhibition (TNKSi), using OM-153, could lead to counteraction of fibrosis in introductory in vitro and in vivo experiments. First, we documented TNKSi-control of markers for fibrosis, WNT/?-catenin and YAP signaling in human fibroblasts (in vitro). Next, by employing the Chinese CRO Wuxi, we documented an anti-fibrotic effect of OM-153 in bleomycin-induced lung fibrosis model in mice. Our results show a clear potential for the use of TNKSi against fibrotic diseases and idiopathic pulmonary fibrosis (IPF). Further project progress is warranted and additional financial support will be the next objective for this highly promising project.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020