Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digitale formidlingsmuligheter for kulturarven – et FOU nettverk

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektnummer:

317249

Prosjektperiode:

2020 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

det har blitt avholdt to seminar i perioden der begge delte best practice og satte aktører i kontakt med hverandre. Det har også blitt etablert en styringsgruppe som skal fortsette arbeidet videre.

Kulturarvsektoren henger etter i bruk av digitale teknologier. Det er flere årsaker til det. Her tar vi opp tre som dette nettverket vil sette særlig fokus på: For det første har bruk av digitale teknologier frem til nå vært svært kostbare. For det andre har pilot-produktene som er laget for kulturarvsektoren til nå ofte ikke oppfylt behov som sektoren har. For det tredje må de digitale produktene klare å møte de faglige kvalitetskravene som aktører i kulturarvsektoren er pålagt av seg selv og av Stortinget å oppfylle. Gjennom nettverket vil vi skape digitale og fysiske møteplasser der kulturarvsaktører kan møte forskere og næringsliv som har kompetanse innen digitale verktøy. Vi vil legge til rette for at disse sammen kan utvikle FoU-prosjekt som kan gi kulturarvsektoren nye produkter. Dette vil på sikt øke verdiskapningen i sektoren, gjøre norske kulturarvaktører mer konkurransekraftige og øke sektorens omstillingsevne. De fysiske møteplassene skal være en blanding av tradisjonelle presentasjoner av «best practice»- formidling og kurs og workshops som skal trene deltagerne fra de ulike sektorene på utvikling av innovative digitale produkt for kultursektoren. Workshopene skal gi praktisk erfaringer med hvordan man kan utvikle slike produkter, med fokus på at de skal være innovative og skyve FoU-fronten fremover. Den digitale møteplassen skal gjøre det mulig å holde kontakt gjennom perioden, og også etter

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena