Tilbake til søkeresultatene

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Lean Innovation in Life Sciences kurs med Jerome Engel 2021

Tildelt: kr 99 999

Det har gjennom de siste ti årene skjedd en stor utvikling innen innovasjonsteori. Tidlige teorier om lineære prosesser har blitt utdatert da man lært at samfunnet trenger å innovere raskere enn hva slike metoder er i stand til, og nye agile og kundeorienterte metoder har blitt utviklet. Et eksempel er Lean Innovation som nå er godt etablert innen IT- og teknologiutvikling men fortsatt relativt ukjent innen life science og bioteknologi. I 2018 arrangerte vi et kurs sammen med TLSC bl.a. med hensikt å øke kompetansen på denne metodikken blandt våre forskere og start-ups. Resultatet var vellykket, og nå ønsker vi å arrangere en utvidet og videreutviklet versjon. Formålet med kurset er å tilføre kompetanse på lean innovasjonsmetodikk med tilhørende metodeverktøy til start-ups og akademiske forskningsprosjekter innen tverrvitenskaplig life science og bioteknologi med potensiale for innovasjon og kommersialisering. Kompetanse på "lean innovasjon" øker sjansen for å lykkes i å omsette akademisk forskning til produkter og tjenester som kan komme samfunnet til gode gjennom å sette fokus på kundebehov tidlig i utviklingsforløpet. Kurset er i to deler. Første del (2 dager i Oslo) gir en solid innføring og faglig forankring av prinsippene i "lean innvoasjon", gjennomgang av metodene som prosjektene skal ta i bruk samt erfaringsdeling fra deltagere som var med i 2018 om hva de lærte og hvordan de har tatt det videre. Deltakerne blir delt inn i grupper som får jobbe med reelle innovasjons-case fra våre meldemmer i DLN og TLSC. Andre del består av to heldagssamlinger hvor de ulike gruppene i forkant skal jobbe med konkrete arbeidsoppgaver hvor relevante innovasjonsmetoder som de lærer i første del skal brukes til å identifisere bl.a. kundebehov og verdi, og validere sine forretningsideer ute i markedet. Arbeidet, som kommer til å gi konkrete innspill til hvordan man skal drive prosjektene framover mot kommersialisering, skal presenteres i de to samlingene for diskusjon og feedback.

Aktivitet:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping