Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

XyloBond: Multi-functional binding additives from wood

Alternativ tittel: XyloBond: Flerfunksjonelle tilsetningsstoffer for binding laget av tre.

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektnummer:

317426

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Borregaard har fått tilsagn om 15,9 millioner kroner i støttemidler fra Norges Forskningsråd (NFR) til et innovasjonsprosjekt som skal produsere nye bærekraftige kjemikalier og konvertere avfallsstrømmer til nye verdikjeder. I Xylobond prosjektet skal Borregaard utvikle nye trebaserte kjemikalier til bruk som bindemiddel med hensikt å erstatte eksisterende oljebasert teknologi slik at råvareutnyttelsen blir bedre og avfallsstrømmene mindre i typiske industrier som inkluderer for eksempel batteriproduksjon, fôrproduksjon og metallurgisk produksjon. Tre består av 45% cellulose, 30% lignin og 25% sukker. Lignin er det naturlige bindemiddelet som gir treet styrke og robusthet. Det er ligninet som vil bli brukt som råmateriale til å lage bindemiddelene i dette forskningsprosjektet. Støtten fra NFR er et viktig bidrag til risikoavlastning i prosjektet og bidrar til en mer bærekraftig innovasjon og utvikling i ulike industrier som er viktige for den Norske økonomien. Om Borregaard Borregaard har et av verdens mest avanserte Bioraffinerier. Ved å bruke naturlige og bærekraftige råvarer, produserer Borregaard avanserte og miljøvennlige biokjemikalier som kan erstatte oljebaserte produkter. Borregaard har 1100 ansatte fordelt på fabrikker og salgskontorer i 16 land i Europa, Amerika, Asia og Afrika. Borregaard er også en signifikant aktør innen ingredients og finkjemikalier.

Binding is ubiquitous in modern industry, where enormous volumes of chemical additives are used to shape granular or fibrous materials into functional forms, and give the finished article various properties. Major applications include: production of animal feed pellets; agglomeration of fine materials (e.g. metal ore fines, coal dust, etc) into processable forms (e.g. pellets, granules, briquettes, etc); coatings and adhesives for paper products; production of ceramic articles; and use in various specialized applications such as road stabilizing and battery components. Economic, technologic and environmental pressures are driving the demand for binding additives. However, current technology is either not sustainable or lacks performance and functionality. The work outlined in XyloBond addresses this problem by developing new sustainable high-performance binding additives from a nature's own binding material: lignin. This will create a new category of sustainable multi-functional binding additive that can compete on performance with petrochemical products in high-volume applications. XyloBond will be carried out through four main tasks: H0: New lignin raw materials produced at the Borregaard Biorefinery will be characterized and adapted to produce a suitable feedstock for delivering large volumes of binding additive. H1: New modification technologies will be developed to further customize the lignin feedstock to deliver desired functionality in binding applications. H2: The mode-of-action and performance of the new binding additives be explored in model systems and under process conditions. H3: The prototypes will be assessed to quantify their sustainability and environmental friendliness. XyloBond directly supports the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by developing sustainable products with improved environmental footprint.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Temaer og emner

UtviklingsarbeidBransjer og næringerVareproduserende industriLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneBransjer og næringerLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoUBioøkonomiNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)Portefølje Naturvitenskap og teknologiSirkulær økonomiAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)LTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Energi, transport og lavutslippNanoteknologi/avanserte materialerPortefølje Muliggjørende teknologierMaterialteknologiVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)Politikk- og forvaltningsområderMiljø og naturmangfoldSirkulær økonomiAvanserte produksjonsprosesserLTP2 Bioøkonomi og forvaltningLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matLavutslippMiljø og naturmangfoldLTP2 Klima, polar og miljøPortefølje Industri og tjenestenæringerBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriAnvendt forskningBioøkonomiØvrig bioøkonomiPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserFNs BærekraftsmålFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon