Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

MP: A Smart Mobile App to Facilitate Rehabilitation of Stroke Patients

Alternativ tittel: En Smart Mobilapp for å fremme rehabilitering av slagpasienter

Tildelt: kr 0,49 mill.

Hjerneslag fører ofte til nedsatt fysisk funksjonsevne, og mange som har hatt hjerneslag har behov for fysioterapi over mange år. Hensikten med dette prosjektet er å utvikle en mobilapp (SmartRehab) som øker pasientens mulighet til selvstendig trening og gjør deres samspill med fysioterapeuten lettere. Appen i kombinasjon med bevegelsessensorer muliggjør egenregistrering av daglige aktiviteter og tilbakemelding på utførelsen av hjemmetrening. Aktivitetsmålere har blitt populære for å registrere fysisk aktivitet og motivere folk til en mer aktiv livsstil. Imidlertid er kommersielle aktivitetsmålere lite egnet til å fange opp det asymmetriske bevegelsesmønsteret til personer med hjerneslag. I vårt prosjekt vil vi bruke maskinlæringsalgoritmer for å møte disse begrensninger. Produktet som vi utvikler er en mobilapp som kombineres med en aktivitetsmåler. SmartRehab skal gjøre det mulig å samle inn bevegelsesdata fra personen med hjerneslag og klassifisere og kvantifisere aktiviteter relatert til gangfunksjon og mobilitet. SmartRehab hjelper personer med hjerneslag med å registrere sine daglige aktiviteter, og fysioterapeuten med å gi bedre støtte i hjemmetrening og dermed følge opp terapeut-instruert trening. SmartRehab har blitt testet med friske studenter, og en enkel mobilapp med enkelt grafisk brukergrensesnitt er utviklet. I dette prosjektet vil vi først videreutvikle produktet i samarbeid med terapeuter og pasienter. Deretter vil den forbedrete versjonen bli brukt til å undersøke om SmartRehab er i stand til å klassifisere nøyaktig forskjellige bevegelser og aktiviteter hos personer som har fått hjerneslag. Mot slutten av prosjektperioden vil vi gjennomføre et fokusgruppeintervju med personer med hjerneslag og med fysioterapeuter og utforske den potensielle kliniske nytten av SmartRehab. Vi vil introdusere dem for systemet, og vi er interessert i deres mening om mulig nytteverdi og brukervennlighet og deres motivasjon til å bruke og kjøpe det.

-

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020