Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Software for real-time production planning and bidding for renewable energy producers

Alternativ tittel: Programvare for sanntids produksjonsplanlegging og budgivning for produsenter av fornybar energi.

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

317474

Prosjektperiode:

2020 - 2021

Midlene er mottatt fra:

I prosjektet er det utviklet en prototype for programvare som utfører budgivning for produsenter av fornybar energi i sanntid. For tradisjonelle kraftverk, som som benytter fossilt brensel og vannkraft, kan operatører planlegge når og hvor mye de skal produsere. Variabel fornybar produksjon som sol og vind, derimot, kan ikke kontrollere tidspunkt og mengde produksjon. Mesteparten av handel ved europeiske kraftbørser er for energi som skal produseres neste dag. Dette er utfordrende for fornybar produksjon ettersom produksjonen deres er usikker under budrunden. I de siste ti årene har dermed handel i intradagmarkedet økt. Her kan produsenter endre posisjonen nærmere leveringstidspunktet. Intradagbud er derimot mer kompliserte enn spot bud dagen før ettersom produsentene må betrakte flere faktorer, som kontinuerlig endring i priser og motparter til budene. Prosjektet har lyktes med å benytte kunnskap fra forskningen til å representere markedet og usikkerhet for å trene en algoritme til å lære lønnsomme strategier for intradagmarkedet. Produsentene gir oppdatert informasjon om markedet og får forslag til strategier for å assistere beslutninger. I prosjektet er det, sammen med vannkraftsprodusenter, oppnådd en TRL 4 og demonstrert hvordan de kan utnytte deres fleksibilitet og prisvariasjoner for økt lønnsomhet i intradagmarkedet. Ved en markedsanalyse er det definert et inngangsmarked, og forretningscaset er styrket ved at det er lagt en videre plan for utvikling og finansiering sammen med pilotkunder, som også er beskrevet i en verifiseringssøknad til Forskningsrådet.

Outcome: If successful, the milestone project will verify that the NTNU technology outperforms today?s available systems, not only in university simulations, but in real time on real customer data, and is key to gain market acceptance. Verifying the technology with a pilot customer does not only serve to demonstrate our high performance to the target market, but also gives us a chance to learn about our customers, what their key needs and wants are, and how they perceive the problem. Impact: Our project uses the mechanisms of the free market to promote a sustainable power system, directly impacting UN sustainability goal 7: Affordable and Clean Energy. Investments in wind and solar are now competitive alternatives to fossil fuels, and proper and profitable management of renewable energy production capacity is therefore crucial to promote new investment in green technology, reduce energy waste and discourage energy balancing actions from flexible fossil fuel production.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020