Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

MVO: Strategisk plattform “Clean Energy Transition” Partnerskapet – co-ansvarlig for utforming av totalstrategien (SRIA)

Tildelt: kr 0,30 mill.

SINTEF deltok i helhetlig utforming av Strategic Energy Research and Innovation Agenda - SRIA for Clean Energy Transition Partnerskapet (CETP) på vedne av norske interesser og i tett samarbeid med representanter fra OED og Forskningsrådet. CETP er videreføringen av SET Plan aktiviteten inn i Horisont Europa. Komplett utkast til SRIA ble levert tidlig høst og ble i oktober/november lett justert og akseptert av medlemslandene som aktivt deltar i utformingen av CETP. Relevante norske aktører ble involvert i prosessen og norske interesser anses som godt reflektert i den endelige SRIAen.

SINTEF deltok i helhetlig utforming av Strategic Energy Research and Innovation Clean Energy Transition Partnerskapet (CETP) på vedne av norske interesser og i tett samarbeid med representanter fra OED og Forskningsrådet. CETP er videreføringen av SET Plan aktiviteten inn i Horisont Europa. Komplett utkast til SRIA ble levert tidlig høst og ble i oktober/november lett justert og akseptert av medlemslandene som aktivt deltar i utformingen av CETP. Relevante norske aktører ble involvert i prosessen og anses som godt reflektert i den endelige SRIAen.

EERA, hvor SINTEF er aktivt medlem både i ledelse og faggrupper, har etablert en ekspertgruppe som skrev et policy dokument med forslag til en overordnet innfallsvinkel til CETs strategi. Fra Norge er Petter Støa – SINTEF, Asgeir Thomasgard – NTNU og Michael Belsnes medlem. Petter Støa leder og koordinerer gruppen sammen med EERAs leder Adel el Gammal, Asgeir Thomasgard har ansvar for delstrategien "Energy Transition", mens søker Michael Belsnes har ansvar for delstrategi “Decarbonized Energy System” med søkelys på felles Europeisk forskning på fornybar teknologienes rolle inn mot et felles energimarked. EERAs policy dokument ble godt mottat, og EERA ble invitert inn i CET initiativet for å skrive Partnerskapet Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA). EERAs ekspertgruppe jobber nå tett sammen med de Østerrikske initiativtakerne i å gjennomføre en serie med webinarer med alle eksisterende SET Plan aktører (ERANET, IWGer, ETIPer) for å få innspill til ulike deler av SRIA. I tillegg skal EERAs ekspertgruppe sørge for at SRIAen blir flerfaglig

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi