Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: 3DFix Technical Pilot

Alternativ tittel: 3DFix teknisk pilot

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

317507

Prosjektperiode:

2020 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

LiDAR, en forkortelse for for Light Detection and Ranging, bruker laserpulser til å ta målinger for å produsere et 3D-kart av omgivelsene ved hjelp av måleprinsippet «time-of-flight». Det finnes forskjellige typer LiDAR hvor en av dem er roterende (spinning). Spinning LiDAR har typisk et 360 grader horisontalt og 30-45 grader vertikalt synsfelt. Dette er ideelt for noen bruksområder, slik som toppmontert på selvkjørende biler, som fullt ut kan utnytte et 360 grader horisontalt synsfelt. Imidlertid utnytter andre bruksområder mindre enn 360 grader, for eksempel på grunn av sensorplassering og valg av interesseområde. Hvis noen av LiDAR-strålene er rettet bort fra interesseområdet, vil det resultere i forkastede målinger og økte kostnader for de gjenværende nyttige målingene. Dette prosjektet tar utgangspunkt i en patentsøkt oppfinnelse, som benytter en roterende LiDAR som er kommersiell hyllevare. Et lavteknologisk og rimelig reflektorkonsept brukes til å omforme og omfordele LiDAR laserstrålene. Konseptet kan konfigureres for å maksimere punktskytetthet, maksimere dekningen, eller en kombinasjon. Dette gjør det mulig med egendefinerte konfigurasjoner og tilpasning til spesifikke krav. Ved å sikre at alle eller de fleste LiDAR-strålene rettes mot målet, reduseres kostnadene for nyttige målinger. Denne enkle, men svært effektive, reflektorenheten er validert i ulike konfigurasjoner ved hjelp av optiske simuleringer, mønstersimuleringer og eksperimentelle prototyperesultater. Konseptet passer inn i en rekke applikasjoner, markeder, og forretningsmodeller. Dette gjør at den kan introduseres i markedet på flere punkter langs verdikjeden som spenner fra LiDAR-produsenter til sensor systemintegratorer, utstyrsprodusenter, og installasjon i ettermarked. I dette prosjektet ble konseptet demonstrert for et bruksområde relatert til sikkerhet i robotceller. Videre ble IPR forberedt for kommersiell utnyttelse.

The impact of 3DFix is to make companies able to develop autonomous safe operations of machines or vehicles. Autonomous operations will reduce labor cost and increase productivity, efficiency, and safety. The goal is to provide suppliers of machines and vehicles, application integrators of autonomous steering in machines/vehicles and LiDAR vendors that needs to meet the increasing demand for low cost autonomous products with a tool that, increases profit margins and earnings and increased competitiveness Achieved and potential effects and effects - based on project results: A new system configuration was validated in a lab environment and protected by an international patent application. This enables freedom to operate and a competitive advantage for future commercialization.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020