Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Lumpfish stress response characterization, health and welfare improvement through nutritional management and selective breeding

Alternativ tittel: Karakterisering av stressrespons, helse og velferd av rognkjeks gjennom ernæringshåndtering og selektiv avl

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektnummer:

317607

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Samarbeidsland:

CYCLOIMPROVE tar sikte på å forbedre velferdsstatusen til rognkjeks som brukes i produksjonen av atlantisk laks, ved å redusere helseforstyrrelser gjennom ernæringshåndtering. Programmet vil også bidra til sterkere helse hos rognkjeksen ved å bidra til et selektivt avlsprogram med immunologstudier. De siste årene har det vært en stor vekst i bruken av rognkjeks i laksemerder for å hjelpe til med biologisk bekjempelse av lakselus. Denne enorme veksten førte til en forsinket forståelse av de biologiske behovene og fysiologiske prosessene til rognkjeks, noe som ofte kan utgjøre en alvorlig velferdsrisiko. Som med alle ny akvakulturarter, er det viktigst å utvikle kunnskapen om artskravene for å opprettholde og støtte næringens vekst, mens som artens velferd ivaretas. For å oppnå CYCLOIMPROVEs mål, vil det bli gjennomført og serie planlagte studier for å øke kunnskapen om forholdet mellom ernæringsstatus, stressrespons og helseforstyrrelser hos rognkjeks under oppdrettsforhold. En større forståelse av stressresponsen på rognkjeks og dens sammenheng med rapporterte helseforstyrrelser, kan hjelpe oppdretter med tolkning og påvisning av tidlige tegn på forverring av helse og velferd. For dette formålet, vil det bli gjennomført og rekke stressrelaterte studier som studerer den akutte og kroniske stressfysiologien til arten og de tilknyttede helseforstyrrelsene. I tillegg, vil en forståelse av sammenhengen mellom ernæringsbehov, stressrespons og helseforstyrrelser, bygge bedre ernæringsstrategier som motvirker ernæringsrelaterte helseforstyrrelser mens de fremhever helse. Denne strategien vil bli testet i en ernæringsstudie hvor potensiell reduksjon av stresseffekt på helse vil bli undersøkt.

-

Lumpfish use in biological control of sea-lice is growing exponentially, with a growing concern over the welfare of these animals, as they undergo several acute and chronic stress events throughout their life in aquaculture operations. Our knowledge about possible suppressive effects of chronic stress in the lumpfish immune system and overall health is very limited. It is therefore, essential to understand how to accurately assess stress status with robust biomarkers, and how stress relates to several health impairments, such as high cataract incidence and disease outbreaks reported in this species. Aquaculture of lumpfish is still in its infancy, and as such, customized aquafeeds are still sub-optimal. These dietary imbalances become aggravated with stress, since the latter increases demand for energy. Thus, studying the relation of several health disorders to the nutritional and stress status of lumpfish is of utmost importance to improve the welfare of these animals. This project will assess differences in stress response and immune status between lumpfish families in net pens with Atlantic salmon, contributing to breeding programs, which are paramount for optimized performance of a cultured species. The overall aim of this doctoral thesis is to improve lumpfish welfare by characterizing the stress response, identifying nutritional imbalances and stress suppressive effects in health, and designing a nutritional strategy to counter identified health impairments.

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd