Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

13M - Novel treatment of acute myocardial infarction

Alternativ tittel: 13M - Ny behandling av akutt hjerteinfarkt

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektnummer:

317733

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

I løpet av 2021 har prosjektarbeidet vært fokusert på a) å utvikle en klinisk formulering egnet for intravenøs injeksjon og b) utvikle dyremodeller til dose-respons studier av de mest lovende formuleringene. I tillegg er optimalisering av produksjonsprosessen til API-en (13-M) er utført og den regulatoriske (ICH) stabilitetsstudien av 13-M pågår. 8 måneders data indikerer god stabilitet. 13-M Formuleringsarbeid: Å fremstille en formulering for systemisk injeksjon av 13-M er utfordrende med tanke på at denne forbindelsen er lite løselig i vann/buffere. Ulike sammensetninger og ulike saltformer for å øke løseligheten har blitt screenet, men ingen gode løsninger ble funnet å være tilstrekkelig stabile over tid og samtidig være klinisk brukervennlige. Fokuset ble derfor å jobbe videre med den frie basen av substansen i en olje emulsjon system. I overkant av 100 labskala batcher er produsert og analysert av vår partner, men uten at en optimal formulering er identifisert. Med ytterligere ekstern ekspertise inn i prosjektet fortsetter pre-formulerings arbeidet med å komme frem til optimal kompatibilitet av ingrediensene og de optimale betingelsene i fremstillingsprosessen. For å forstå kinetikken av frisetting av 13-M ut av formuleringene er det også utviklet en analysemetode for dette som vil anvendes i screening programmet for valg endelig formulering. Preklinisk toleranse og farmakologi: Farmakokinetikk og akutt toksisitets studier i rotter og mus ble initiert med den mest lovende formuleringen, men ble senere satt på vent til endelig formulering er valgt. Farmakologi/Proof of Concept studie ble igangsatt tidlig i år ved Oslo universitetssykehus (OUS). En modell hos griser, basert på prinsippene som ble brukt i de tidligere studiene fra Universitetet i Oslo (UiO) hos rotter ble utviklet. I denne modellen ("ISO-modell") kan effekten av 13-M på hemming av adrenerg isoprenalin stimulering på hjertets kontraktilitet måles. To formuleringer ble testet, men grunnet store sprik i data ble det konkludert med å fortsette farmakologiarbeidet i rotter. En kommersiell lab i Ungarn, kjent for god kompetanse innen kardiologi og prekliniske modeller, ble valgt. "ISO-modellen" i rotte ble satt opp i henhold til protokollen som ble brukt i Oslo tidligere, og pilotstudier gjort med 2 formuleringer. Data indikerte en adrenerg overstimulering i modellen, og resultatene var derfor ikke entydige. Videre forskning med «ISO modellen» samt en in vitro modell planlegges nå sammen med OUH fra desember i år. Et program for å screene for mulige backup /andre generasjon forbindelser pågår i samarbeid med OUH og en kommersiell forskningspartner. I august ble den planlagte kapitalinnhenting gjennomført med 11 millioner kroner.

Serca Pharmaceuticals was founded in late 2018 to develop and commercialize a new drug candidate intended for treatment of the large number of patients diagnosed with acute myocardial infarction (MI). Extensive research by Kjetil Tasken and collaborators (UiO) identified a small molecule, called 13M. 13M selectively modulates a intracellular signal pathway in the heart, called serca2. Serca2 controls the adrenergic stimulated contractile force. In rat models treatment with 13M protected the heart, resulting in a clinical meaningful reduction in infarction size and improved heart function after MI. Thereby, 13M has the potential to protect the heart from further damage frequently observed as a result of the reperfusion of the heart during percutaneous intervention (PCI) in treatment of acute MI. These Proof of Concept data form the basis for further preclinical and clinical development of 13M. In early 2019 Serca Pharmaceuticals entered into a collaboration agreement with Cadila Pharmaceuticals in India to develop 13M with the goal to achieve Clinical Proof of Concept by completion of clinical Phase 2. Serca and Cadila have started the preclinical work with the intent to secure preclinical data on 13M required to start clinical Phase 1. Development of a suitable clinical drug formulation of 13M is a key part of the Project. R&D activities in this Project also include performing preclinical safety/toxicology studies necessary to document the safety margin of 13M. Further, the pharmacologic mechanism and efficacy potential, short and long term, of 13M in large animals will be documented. A successful outcome of the project will be to achieve Phase 1 ready status of 13M. This is a significant milestone and the foundation for further development of this novel treatment which potentially can benefit a substantial number of patients suffering from acute MI by reducing the risk of post-infarction heart failure.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena