Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Publiseringsfond

Tildelt: kr 0,33 mill.

Publiseringsfondet ble opprettet som et ettårs pilotprosjekt høsten 2014, og evaluert høsten 2015. Fondets størrelse var i begynnelsen 150 000, og er nå økt til 1 000 000. Totalt ble det utbetalt 800 000 fra fondet i 2019; en nedgang på 135 000 fra 2018 som hovedsakelig skyldes færre utbetalinger for bøker. Antall innvilgede søknader steg samtidig fra 46 til 63, og en del av disse forventes utbetalt i 2020.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder