Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Fish Behaviour 4.0: Transforming fish behaviour into a robust Operational Welfare Indicator for existing and emerging salmon farming system

Alternativ tittel: Fiskeadferd 4.0: Transformere fiskeadferd til en robust Operasjonell Velferd Indikator for eksisterende og nye lakseoppdrett-systemer

Tildelt: kr 6,0 mill.

Operative velferdsindikatorer (OVIer) er verktøy som brukes for å måle dyrevelferd. Atferd er en vanlig OVI i flere landbaserte systemer for dyrehold og i landbruket, men er en utfordrende OVI å ta i bruk innen akvakultur, ettersom mange fiskeadferdsmønstre er vanskelig å kvantifisere og atferd er vanskelig å måle i storskala produksjonssystemer. Dette betyr at det fortsatt er store kunnskapshull på laksens adferd under fullskala oppdrettsbetingelser, men digitalisering gir unike muligheter til bedre teknologier for å finne løsninger på dette. I Fish Behaviour 4.0 prosjektet vi har startet å bruke digitale verktøy til å forbedre vår forståelse av fiskeadferd i oppdrett. Iløpet av det første året av prosjektet, så har vi begynt med utviklingen og raffineringen av et sett med adferdsindikatorer til bruk i lakseoppdrett i både nye og tradisjonelle marine produksjonsystmer. Adferden til Atlantisk laks har blitt monitorert i full skala ved bruk av et sett med undervannskamera i og rundt hvert produksjonsystem inkludert i prosjektet. Denne dataen har så langt provisorisk blitt korrelert med forandringer I miljøforhold i og rundt de aktuelle produksjonsystemene, og spesielt de romlige og temporale variasjonene i de målte miljøparameterne. Miljødata samles inn ved bruk av presise sensorer og denne dataen vil ble revidert videre ved bruk av vertikale og horisontale profileringer i systemene. Anlegget og de systemteknologiske partnerne har brukt mye av det første året på den operasjonelle delen av prosjektet. Cermaq har også utviklet første fasen av velferd-applikasjonen, som inkoorporerer adferdsscoring med andre velferdsparametere. Denne vil testes og utvikles videre i fase to og tre i prosjektet. Leverandør og utvikler av oppdrettsystemet har også brukt adferdsdata samlet inn i fase en I prosjektet til å forme design og utviklinge produksjonsystemet videre. De ha rog utviklet første versjon av datasyn model for identifisering av fiskemerker i forberedelset til overvåking av fisk via fiskemerkene.

Operational Welfare Indicators (OWIs) are the tools we use to measure farm animal welfare. Behaviour is a common OWI in many terrestrial farming systems but is a challenging OWI to adopt in aquaculture, as many fish behaviours are hard to quantify and behaviour is difficult to measure in large scale production systems. This means there are still some large knowledge gaps on the behaviour of Atlantic salmon in full-scale farming conditions. In the Fish Behaviour 4.0 project we will utilise the emerging digitalisation of the aquaculture industry to improve our understanding of fish behaviour. Fish behaviour will be monitored using digital underwater camera's, coupled with behavioural tracking software solutions, and/or fish wearables. This will be done in both traditional sea cages and a precision fish farming concept, the BioSort iFarm, that brings individual-based precision farming within the realm of aquaculture. The spatio- and temporal variation in environmental parameters (e.g. light, water quality, water velocity) will be documented in each production system using precision environmental monitoring sensors. The knowledge generated will be used to identify drivers for change in behaviour and assess the usability of behavioural OWIs for decision support. This novel behavioural OWI ‘toolbox’ will be openly available to the aquaculture industry. Cermaq will use it to improve staff competence in relation to fish welfare monitoring, and also develop an App for digitalizing OWI data on-site, allowing for robust presentation and analysis of the data. This allows for operational improvements and new standard operating procedures, and future traceability for customers through block-chain tools. BioSort will utilise behavioural indicators to shape the design and development of the iFarm rearing system and get a better understanding of behaviour as a key element of making iFarm a reality.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning