Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

REmote Drone-based ship HUll Survey

Alternativ tittel: Dronebasert fjerninspeksjon av skipsskrog og tanker

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektnummer:

317773

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Organisasjon:

Geografi:

Det er et økende behov for fjerninspeksjons-tjenester, akselerert av COVID-19-pandemien og relaterte restriksjoner for reiser, for å inspisere skip og andre industrielle eiendeler. Regelmessige inspeksjoner er nødvendig for å sikre sikkerheten til eiendelene. Fjerninspeksjoner vil muliggjøre mer fleksible inspeksjonsregimer. Dette vil redusere inspeksjonskostnadene. Robotbaserte inspeksjoner vil muliggjøre mer objektive, konsistente, standardiserte inspeksjoner og rapportering, og forhåpentligvis også bidra til økt inspeksjonskvalitet. Droneroboter reduserer også behovet for mennesker til å gå inn i skipstanker som er skitne og potensielt skadelig. Det skjer fortsatt ulykker. Bruk av roboter i stedet for mennesker i disse miljøene reduserer risikoen for mennesker. Det er imidlertid ingen triviell oppgave å lage droneroboter som kan gjøre en inspeksjonsjobb på lik linje med en kvalifisert menneskelig inspektør. Nye teknologier må utvikles. Dette inkluderer mikrodroner som kan gå inn og navigere i svært trange ballasttanker; kunstig intelligens-basert datasyn som kan oppdage skader på tilsvarende nivå som menneskelige inspektører, og all omkringliggende infrastruktur som kreves for disse nye, digitale inspeksjonsprosessene. Prosjektet ledes av DNV, et ledende klassifiseringsselskap og innovatør, i samarbeid med Altera Infrastructure, en skytteltankskipsoperatør i dette prosjektet, Klaveness, en bulkskipsoperatør i dette prosjektet, Scout Drone Inspection, et nylig etablert firma som leverer dronetjenester, og NTNUs avdeling for kybernetikk. Ett år inn i prosjektet har prosjektpartnerne gjort tyslige fremskritt mot å kunne utføre en prototyp fjerninspeksjon med drone i slutten av 2023. Noen utvalgte prestasjoner presenteres i de følgende avsnittene. DNV har oppnådd målbar fremgang i ytelsen til defektdeteksjonsalgoritmer. Ytelsen til korrosjonsdeteksjonsalgoritmen har blitt sammenlignet med den til menneskelige inspektører. Algoritmen er nå på et nivå der den anses å ha en ytelse på nivå med menneskelige inspetører når de evaluerer enkeltbilder med hensyn til korrosjonstilstand. Scout Drone Inspection har utviklet en simulator der de kan gjøre droneflyvninger i simulerte miljøer av fartøystankene som skal inspiseres. Dette vil i 2022 være et flott miljø for å utvikle og eksperimentere med en ny inspeksjonsprosess og demonstrere droneautonomialgoritmer. Teamet ved NTNU som jobber med inspeksjon av ballasttanker har gjort betydelige forbedringer i utforskings-, lokaliserings- og kartleggingsalgoritmene. Den samme teknologien som brukes til ballasttankinspeksjon, ble også brukt i dronene som ble brukt da de var en del av vinnerlaget i DARPA Subterranean Challenge. Eksisterende krav til fjerninspeksjon er identifisert, og foreslåtte forbedringer for inspeksjonsprosessen er diskutert med skipseierne Klaveness og Altera. Dette er viktige innspill til den nye inspeksjonsprosessen som er under utvikling.

REDHUS will demonstrate a remote ship cargo hold/tank survey, based on a new survey process utilizing new automated drone inspection technologies and new automated analysis technologies of drone inspection video data for the ship structure. By making the proposed survey a future standard procedure, DNV GL expects more loyal customers and will enable economic gains for ship owners and ship managers by more flexible and less costly surveys, and at the same time opening up market opportunities for drone services suppliers. REDHUS is proposed today to respond to a growing need for remote services, accelerated by the COVID-19 pandemic and relating restrictions to access industrial assets for traditional inspection, as well as previously existing but largely unmet customer needs for less intrusive, more flexible survey campaigns and more consistent, standardized reporting for international fleets. By developing new technologies, and eventually demonstrating a remote drone-based ship cargo hold/tank survey in real-life conditions, REDHUS will enable drone-based ship hull inspection as industrial standard and realize economic and health, safety benefits. The key technology developments, building blocks, to enable the above are: A. Automated generation and verification of drone inspection flight plan, based on metrics and simulation B. Automated execution of drone flight , new guidelines for drone inspection and data standard C. Automated analysis of inspection data/video for cracks , corrosion, coating damage, deformation, leakage detachment and display of findings such that remote surveyor becomes situationally aware D. A new survey process to maximize benefits from remote data collection and automated analysis E. A new micro drone technology capable of navigating through confined ballast water tanks

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2