Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digitally-Controlled, Toolless and Flexible Forming

Alternativ tittel: Data-kontrollert, verktøyløs og fleksibel forming

Tildelt: kr 8,0 mill.

Benteler Automotive Raufoss AS produserer støtfangeranlegg/chassiskomponenter i ekstrudert aluminium. Etter ekstrudering blir profiler formet og kuttet / bearbeidet til ønsket form. Tradisjonelt har slik produksjon betydd store produksjonsvolum per år og få produktvarianter per kunde. Bilmarkedet er i endring, ettersom sluttbrukere søker etter individualitet, eierskapsfleksibilitet og e-mobilitet. Som et resultat vil leverandørmarkedet bli mer fragmentert, med mindre produksjonsserier og større produktfleksibilitet. Dette vil utfordre høyt automatiserte selskaper, der det kreves store verktøykostnader for å støtte en effektiv produksjon. Nå kommer nye selskaper som Sony, Google etc. inn i markedet med behov for små produksjonsserier og fleksibel produksjon. Høye verktøykostnader er derfor uønskede, da dette vil redusere fleksibilitet og konkurransekraft. For å møte disse utfordringene, må fleksibilitet og tilpasningsevne innarbeides i produksjonsprosessen. En mulighet er å gjøre formprosessen tilpasningsdyktig og fleksibel. Dette prosjektet bli brukt til å utvikle et verktøyløst formingskonsept - hvor formingssyklusen kan styres digitalt og justeres under produksjonen for å unngå deler som ikke er utenfor toleranse. En annen fordel vil være at all justering som blir gjort for å oppnå riktig delekvalitet kan oppfylles ved digitale justeringer i styringssystemene - noe som vil være en enorm kostnadsbesparelse på delprisen i oppstartsfasen for produktet. Målet med dette prosjektet er å øke konkurransekraften til norsk produksjonsindustri ved å tilby alternative metoder for økt produktfleksibilitet. Spesielt fokus vil være på å transformere formingsprosessen ved digitalisering og økt bruk av "Industry 4.0" i verktøyskonsepter. NTNU har tatt frem en prototyp av en justerbar verktøyinnsats og gjennomført initielle tester. Resultatene av testene er lovende, og viser at bøyeprinsippet fungerer. Justeringen er foreløpig manuell, og vi vil bruke denne prototypen til å bygge mer erfaring før vi bygger en helautoatisk versjon som kan styres digitalt.

In the automotive industry, OEMs like Volvo are pushing suppliers to pay the tooling cost related to production of a component themselves – in the so-called “supplier paid tooling” concept. This will disfavor highly automated companies, where high tooling cost is needed to support an effective production. At the same time, new companies like Sony, Google etc. are entering the market with the need for small serial, and highly flexible production. To meet these challenges, flexibility and adaptivity must be incorporated in the production process to be able to reduce tooling investments for both the supplier and OEMs, in addition to increased part production flexibility and reduced piece price. One possibility is to make the stretch bending process adaptive and flexible. Therefore, the project will be used to develop a toolless forming concept - where the bending cycle can be digitally controlled and adjustable during production to avoid out-of-tolerance parts. Another advantage will be that all the trimming done to achieve the correct part quality before production can be met by digital adjustments in the control systems - which will be a huge cost saver on the part price. The tool will be represented by adjustable segments, that can be adapted and adjusted to each product. To develop such a technology, research is needed on the theoretical foundation and the conceptual lay-out of such a machine. Once established, a demonstrator can be built and the bending technology can thereafter be industrialized. The aim for Benteler is to install such machines (and also as a press tool version) that can be a standard part in all production lines - avoiding expensive tooling, increasing flexibility and reducing part cost.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena