Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

TEL - Transformasjon til EL-båt

Alternativ tittel: TEL - Transformation Electrical Boats

Tildelt: kr 14,3 mill.

Prosjektnummer:

317792

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Geografi:

Miljø- og bærekraftaspekter for fritids- og yrkesbåter har et stort potensial knyttet til blant annet alternative fremdrifts-, skrog og fabrikasjonsløsninger. Hovedmålet med TEL-prosjektet er å realisere dette potensialet. Gjennom å evaluere og teste brukernes krav, industristandarder, tilgjengelig teknologier og flere andre aspekter opp mot et kommersielt synspunkt vil utvikling av fabrikasjon, nye fleksible skrog, fremdrift og elektrifisering / hybridteknologier bli fokusert i prosjektet. Elektrifisering er for tiden den mest lovende retningen for å oppnå potensial knyttet til miljø- og bærekraft. Bilindustrien har tatt enorme elektriske innovasjonssprang, og nå forventes den marine industrien å oppnå det samme. Det er imidlertid en stor forskjell i krav, behov og løsninger. Eksempelvis er regler og forskrifter for implementering av elektrisk fremdrift i den maritime industrien ikke tilgjengelige og klare. Derfor vil prosjektet også jobbe tett med myndighetene rundt dette emnet. For å generere ny kunnskap og løsninger som trengs for en ny industristandard knyttet til miljø- og bærekraft, vil prosjektet fokusere på produkter som kan bety starten for en ny generasjon båter. Eksempelvis vil nye drivlinjer, et lavere fartsområde og teknologiutvikling gi nye skrogdesign. Prosjektet vil ta for seg hvordan rekkevidde versus hastighet versus bruksprofiler vil påvirke brukerens krav og hvordan dette påvirker kommersielle alternativer. TEL-prosjektet gjennomføres av fem industribedrifter, Ibiza Boats AS, Viknes Båt og Service AS, Nor-Dan Composites AS, Farco AS og Seadrive AS. I tillegg vil de to FoU-partnerne SINTEF Digital og Inventas Kristiansand AS skape det forsknings- og utviklingsmessige fokus som trenges for å lykkes. Prosjektet har planlagt oppstart november 2020.

Med ny teknologi og innovasjoner på produktsiden kombinert med nye produksjonsløsninger skal prosjektet muliggjøre omstilling til en bærekraftig norsk båtindustri og bidra til at Norge når sine utslippsmål samtidig som brukerkrav og båtlivets betydning ivaretas. Prosjektet åpner for et bærekraftig båtliv og en fremtidsrettet båtindustri, styrker deltakende bedrifter og møter brukerkravene som må ligge til grunn for elektrifisering av fritidsbåter og små yrkesbåter. Prosjektets overordnede idé er å fokusere på helheten - fra brukerkrav, design, produksjon og reell bruk der ny teknologi og prosesser må utvikles i et samspill for at eksisterende bedrifter kan transformere fra å være tradisjonelle båtprodusenter til å være fremtidsrettede aktører i markedet. Innen maritim sektor har man innen yrkesbåt (ferger/kysttransport) utviklet og implementert miljøvennlige løsninger, mens man for fritidsbåter har store utfordringer i form av kostnad, funksjon og mangelfullt regelverk. I overskuelig fremtid er pris i forhold til funksjon anslått til å være minst dobbelt så store som tilsvarende produkt med forbrenningsmotorer. For å lykkes kreves en omfattende teknologiutvikling basert på elektrifisering, og ulike hybridløsninger som rekkeviddeforlengere i tråd med bruksmønstre og miljøkrav integrert. Prosjektet skal klarlegge fremtidens brukerbehov for fritidsbåter og mindre arbeidsbåter/speedsjarker samt at tekniske løsninger med el-drift og kombinasjonsløsninger blir utviklet, testet og installert for bruk. Sentralt er utvikling av løsninger for effektive skrog tilpasset el-fremdriftssystem og kombinasjonsløsninger, heri tilpasninger av eksisterende båtmodeller (skrog), og konsept for fleksible skrog for ulike fremdriftssystem og fartsområder. Sammen med utviklings-, produksjons- og organisatoriske modeller skal dette sørge konkurransedyktighet på et nasjonalt og internasjonalt marked. Partnere: Ibiza Boats, Viknes Båt og Service, Nor-Dan, Farco, Seadrive, SINTEF og Inventas.

Aktivitet:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2