Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

TEL - Transformasjon til EL-båt

Alternativ tittel: TEL - Transformation Electrical Boats

Tildelt: kr 14,3 mill.

Prosjektnummer:

317792

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Geografi:

Prosjektet Transformasjon til El-båt adresserer viktige aspekter knyttet til revolusjonen som skjer innen elektrisk og hybrid fremdrift for fritidsbåter og yrkesbåter. Industribedriftene Ibiza Boats AS, Viknes Båt og Service AS og Nor-Dan Composites AS samarbeider med de viktige leverandørene Farco AS og Seadrive AS om å realisere potensialet i stor skala for et marked som er i endring. Hovedfokus i 2021 har vært å fokusere å skrogløsninger, fabrikasjon, sammensetting av batteri- og fremdriftsteknologi som adresserer virkelige markedsbehov. Hovedmålet er å realisere et reelt potensial, og ikke utvikle løsninger som er for dyre for markedet eller ikke oppfylle brukernes krav. Blant annet er simuleringsløsninger, endring av skrogformer og prototyper vært sentralt i 2021. Prosjektet har i tett samarbeid med de to Forskningsrådsprosjektene RIT og RADDIS samt Sjøfartsdirektoratet, samarbeidet om utvikling av nye veiledere for bruk av batterier om bord i fritidsbåter. Dette arbeidet fortsettes i 2022. Prosjektet har deltatt på Lydløsfestivalen i Arendal med egen stand, samt Elbåtkonferansen der flere politiske partier samt miløvernminister var tilstede. Den forsknings- og utviklingsmessige måten å arbeide på der etablerte industribedrifter har tatt en ledende rolle vekket mange kommentarer og spørsmål i etterkant av konferansen. FoU-partnerne Inventas Kristiansand AS og SINTEF Digital er på samme måte som bedriftene viktige samarbeidspartnere for å skape det forsknings- og utviklingsmessige fokus som trenges for å lykkes.

Med ny teknologi og innovasjoner på produktsiden kombinert med nye produksjonsløsninger skal prosjektet muliggjøre omstilling til en bærekraftig norsk båtindustri og bidra til at Norge når sine utslippsmål samtidig som brukerkrav og båtlivets betydning ivaretas. Prosjektet åpner for et bærekraftig båtliv og en fremtidsrettet båtindustri, styrker deltakende bedrifter og møter brukerkravene som må ligge til grunn for elektrifisering av fritidsbåter og små yrkesbåter. Prosjektets overordnede idé er å fokusere på helheten - fra brukerkrav, design, produksjon og reell bruk der ny teknologi og prosesser må utvikles i et samspill for at eksisterende bedrifter kan transformere fra å være tradisjonelle båtprodusenter til å være fremtidsrettede aktører i markedet. Innen maritim sektor har man innen yrkesbåt (ferger/kysttransport) utviklet og implementert miljøvennlige løsninger, mens man for fritidsbåter har store utfordringer i form av kostnad, funksjon og mangelfullt regelverk. I overskuelig fremtid er pris i forhold til funksjon anslått til å være minst dobbelt så store som tilsvarende produkt med forbrenningsmotorer. For å lykkes kreves en omfattende teknologiutvikling basert på elektrifisering, og ulike hybridløsninger som rekkeviddeforlengere i tråd med bruksmønstre og miljøkrav integrert. Prosjektet skal klarlegge fremtidens brukerbehov for fritidsbåter og mindre arbeidsbåter/speedsjarker samt at tekniske løsninger med el-drift og kombinasjonsløsninger blir utviklet, testet og installert for bruk. Sentralt er utvikling av løsninger for effektive skrog tilpasset el-fremdriftssystem og kombinasjonsløsninger, heri tilpasninger av eksisterende båtmodeller (skrog), og konsept for fleksible skrog for ulike fremdriftssystem og fartsområder. Sammen med utviklings-, produksjons- og organisatoriske modeller skal dette sørge konkurransedyktighet på et nasjonalt og internasjonalt marked. Partnere: Ibiza Boats, Viknes Båt og Service, Nor-Dan, Farco, Seadrive, SINTEF og Inventas.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2