Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Elucidate - effektiv og kompletterende seismisk belysning med fokus på unike anomalier i sjøbunnen ved kartlegging og produksjon offshore

Alternativ tittel: Elucidate - efficient and complementary illumination with focus on different anomalies in the seabed when exploring and producing offshore

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektnummer:

317795

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Organisasjon:

Geografi:

Demonstrasjons prosjektet Elucidate har som målsetning å demonstrere en effektivt- og ned-skalerbar løsning for å innhente nødvendig sjøbunnsseismikk for raskere å være i stand til å analysere anomalier ifbm offshore utvikling og -produksjon. Prosjektet viderefører allerede utført- og pågående FoU-aktiviteter knyttet til den autonome undervanns-farkosten Oceanid? - en styrbar drone som kun benytter gravitasjon for fremdrift, men som aktivt- og selvstendig styrer til- eller fra en pre-definert lokasjon på sjøbunnen. For sluttbrukere ønsker prosjektteamet å demonstrere systemets ekstreme effektivitets potensiale uavhengig av havdyp, betydelig forenklet mobilisering på et enkelt støttefartøy og forbedret fleksibilitet i operasjons-omfang og -utforming. Demonstrasjonen med et fåtall noder vil kommersielt raskt kunne utvides til +250 enheter per 20-fots ISO container, og senere flere tusen enheter, hvor posisjoner på sjøbunnen tilpasses behovet til den aktuelle undersøkelse, uten å være begrenset til dagens installasjons metodikk med ROV eller som festet på et wire-tau. Målsetningen er å ferdigstille designet og bygge et ned-skalert system bestående av et titalls droner, samt tilhørende ombordhåndteringsutstyr og lavfrekvent seismisk instrumentering, for konkret innsamling av seismiske data på et betydelig vanndyp ved et eller flere aktuelle felt offshore. Det er planlagt en betydelig ressurs pådrag i utvikling og ferdigstillelsen av farkostens system komponenter bl.a. seismisk sensor og håndtering, men også et ikke ubetydelig omfang knyttet til plan og gjennomføring av en flere dagers tokt offshore, inkl. et seismisk kildefartøy. Datagrunnlaget fra demonstrasjonen vil kunne benyttes i fremtidige analyser og system-forbedringer innen operasjon, navigasjon, farkostkontroll og datainnsamling. I etterkant av felt-undersøkelsen vil pilot kunde prosessere innsamlede data og analysere resultatet for å vurdere en kommersiell tilnærming og global utnyttelse. Prosjektgruppen har i perioden videreutviklet den mekaniske delen av glidebane styringen, samt den bakenforliggende elektroniske styringen av den autonome dronen med tanke på serie-produksjon og operasjonelt testet denne i et beskyttet farvann. I tillegg er det ferdigutviklet et nytt lavfrekvent (4,5Hz) loggesystem, samt driver elektronikk og energi-styring med intelligent lading av ny batteripakke, samt implementert metode for ekstremt nøyaktig og stabil tidsstempling av datasett. Tilsvarende er det videreutviklet et avansert data håndteringssystem for effektiv håndtering og kvalitetssikring av et utvidet innsamlingsnettverk av noder. Datasettet er tilpasset pilotkunde og forberedt for post-prosessering og videreforedling av innsamlede data.

-

Innovasjons prosjektet Elucidate har som målsetning å demonstrere en effektivt- og ned-skalerbar løsning for å innhente nødvendig sjøbunnsseismikk for raskere å være i stand til å analysere anomalier ifbm offshore utvikling og -produksjon. Prosjektet viderefører utført- og pågående FoU-aktiviteter knyttet til den autonome undervanns-farkosten Oceanid - en styrbar drone som kun benytter gravitasjon for fremdrift, men som aktivt- og selvstendig styrer til- eller fra pre-definert lokasjon på sjøbunnen. For sluttbruker ønsker prosjektteamet å demonstrere systemets ekstreme effektivitets potensiale uavhengig av havdyp, betydelig forenklet mobilisering på et vilkårlig offshore fartøy og forbedret fleksibilitet i operasjons-omfang og -utforming. Demonstrasjonen med et fåtall noder vil kommersielt kunne utvides til 200-250 per system, og senere flere tusen noder, hvor posisjoner på sjøbunnen tilpasses behovet til den aktuelle undersøkelse, uten å være begrenset til dagens installasjons metodikk med ROV eller wire. Målsetningen er å ferdigstille designet og bygge et ned-skalert system bestående av et titalls droner, samt tilhørende ombordhåndteringsutstyr og lavfrekvent seismisk instrumentering, for konkret innsamling av seismiske data på et betydelig vanndyp ved et eller flere aktuelle felt offshore. Det er planlagt et betydelig ressurs pådrag i utvikling og ferdigstillelsen av farkostelementer bl.a. seismisk sensor og håndtering, men også et ikke ubetydelig omfang knyttet til plan og gjennomføring av en 10-dagers tokt offshore, inkl. et seismisk kildefartøy. Datagrunnlaget fra demonstrasjonen vil kunne benyttes i fremtidige analyser og systemforbedringer innen operasjon, navigasjon, farkostkontroll og datainnsamling. I etterkant av felt-undersøkelsen vil pilot kunde prosessere innsamlede data og analysere resultatet for å vurdere en kommersiell tilnærming og global utnyttelse. Merk - Innovasjons prosjektet 'Elucidate' er en revidert søknad (ref.: 314034 - 'Explicate').

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk