Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Bærekraftige og funksjonelle produkter fra norske løvtreslag

Alternativ tittel: Sustainable consumer products from Norwegian hardwood species

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektnummer:

317811

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

I et klima- og miljøperspektiv er det viktig og nødvendig å redusere bruken av fossilbasert plastråstoff i forbruksprodukter. Orkla har en stor produktportefølje og de har som mål å erstatte fossilbasert plastråstoff i utvalgte produktspektre. I Norge blir løvtreslag som bjørk og osp lite brukt inn i produkter, men verdiskapingspotensialet bruksmuligheter er allikevel stort. Prosjektet knytter sammen verdikjeden fra virkesprodusent og skogeierlaget (Glommen Mjøsen Skog) til sagbruk (Furnes Almenning), limprodusent (Dynea) og frem til produktfabrikasjon (Orkla). Innen prosjektets første år var hovedfokus på materialutvikling, der trematerialet ble formet slik at det ble dimensjonsstabilt, brukervennlig og tilpasset utvalgte produkter. Samtidig ble det jobbet med kartlegging av tilgjengelig råstoffet bjørk og osp.

Med målet om å redusere plast i forbrukerprodukter blir det lagt høyt fokus på å substituere plast med bærekraftige råvarer fra fornybare kilder. En del av Orkla sine produkter skal erstattes med naturlige, fornybare og kortreiste råmaterialer slik som løvtre. Dette vil gi en bærekraftig produksjon og forbruk og vil være et særskilt viktig tiltak for å realisere det grønne skiftet. I Norge blir løvtreslag som bjørk og osp lite brukt inn i produkter, men verdiskapingspotensialet er allikevel stort. Det kreves en tydelig beskrivelse av tømmerkvaliteten til skogeierne, som tar hensyn til trekvalitet og avvirkningsmuligheter til relevante norske løvtreslag, en sortimentsbeskrivelse til sagbruk for råmaterialer til forbruksprodukter. For å oppnå en langsiktig og bærekraftig materialforsyning med norsk løvtre, må det opprettes effektive logistikkkjeder fra skog til sagbruk og videre til industri. Prosjektet inneholder material- og produktutvikling der tremateriale skal modifiseres og formes slik at det blir dimensjonsstabilt, brukervennlig og tilpasset de ønskede produktene før utforming og implementeringen av selve produktene. Innovasjonsprosjektet er et samarbeid mellom Orkla, Glommen Mjøsen Skog, Furnes Almenning, Dynea og NIBIO.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena