Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Bærekraftige og funksjonelle produkter fra norske løvtreslag

Alternativ tittel: Sustainable consumer products from Norwegian hardwood species

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektnummer:

317811

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

I et klima- og miljøperspektiv er det viktig og nødvendig å redusere bruken av fossilbasert plastråstoff i forbruksprodukter. Orkla har en stor produktportefølje og de har som mål å erstatte fossilbasert plastråstoff i utvalgte produktspektre. Naturlig, fornybart og kortreist råstoff fremstilt av løvtre vil erstatte plastråstoff, og dette vil gi en bærekraftig produksjon, et mer klima- og miljøvennlig forbruk og vil være et særskilt viktig tiltak for å realisere det grønne skiftet. I Norge blir løvtreslag som bjørk og osp lite brukt inn i produkter, men verdiskapingspotensialet er allikevel stort. Prosjektet dekker hele verdikjeden fra skog til sagbruk og videre til produkt fabrikant. Trematerialet skal modifiseres og formes slik at det blir dimensjonsstabilt, brukervennlig og tilpasset de utvalgte produktene. Innovasjonsprosjektet er et samarbeid mellom Orkla, Glommen Mjøsen Skog, Furnes Almenning, Dynea og NIBIO.

Med målet om å redusere plast i forbruksprodukter blir det legget høy fokus på å substituere plast med bærekraftige råvarer fra fornybare kilder. En del av Orkla sine produkter skal erstattes med naturlige, fornybare og kortreiste råmaterialer slik som løvtre. Dette vil gi en bærekraftig produksjon og forbruk og vil være et særskilt viktig tiltak for å realisere det grønne skiftet. I Norge blir løvtreslag som bjørk og osp lite brukt inn i produkter, men verdiskapingspotensialet er allikevel stort. Det kreves en tydelig beskrivelse av tømmerkvaliteten til skogeierne, som tar hensyn til trekvalitet og avvirkningsmuligheter til relevante norske løvtreslag, en sortimentsbeskrivelse til sagbruk for råmaterialer til forbruksprodukter. For å oppnå en langsiktig og bærekraftig materialforsyning med norsk løvtre, må det opprettes effektive logistikkkjeder fra skog til sagbruk og videre til industri. Prosjektet inneholder material- og produkt utvikling der tremateriale skal modifiseres og formes slik at det blir dimensjonsstabilt, brukervennlig og tilpasset de ønskete produktene før utforming og implementeringen av selve produktene. Innovasjonsprosjektet er et samarbeid mellom Orkla, Glommen Mjøsen Skog, Furnes Almenning, Dynea og NIBIO.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena