Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

ISPAS OMNIA - Neste generasjons fasestyrt multirolle radar

Alternativ tittel: ISPAS OMNIA - Next generation phased array multirole radar

Tildelt: kr 14,7 mill.

Prosjektnummer:

317820

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Organisasjon:

Geografi:

Tilgang på elektroniske komponenter er vanskelig verden over i disse dager. Dette er en kritisk tidsfaktor som kan forsinke prosjektet noe dersom uforutsette forhold skulle inntreffe på leveransesiden. Vi har imidlertid bestillinger inne og er optimistiske med hensyn på leveranser så langt. Planlegging, administrasjon og oppfølging av de forskjellige deloppgavene og selskapene er god og prosjektet er i rute. For å kunne levere et førsteklasses produkt som er EX-m godkjent er det viktig å finne frem til den best mulige støpemassen for våre radarkomponenter. Vi kan ikke se bort fra at flere forskjellige støpemasser eller blandinger bør brukes for å optimalisere funksjonaliteten og fleksibiliteten for de forskjellige komponentene og kretskortene. Vi er i fred med å sluttføre evalueringen av de første mest relevante støpemassene, og på grunnlag av det utvikler vi nå en rekke alternativer som skal testes etter Jul. For å få plass i et flatt radarkabinett må vi minimalisere en rekke kort og tilkoblinger. Vi er nå i ferd med å sluttføre utviklingen av et miniatyrisert prosessorkort. Skjemaene til første prototyp er ferdige, og vi er godt i gang med ruting og utlegg før kretskortet sendes til produksjon. Et ferdig kort kan forventes i januar / februar. Antenne utviklingen har god progresjon. Vi simulerer nye prototyp antenner. Disse simuleringene gir grunnlag for en prototyp av som vi ser for oss blir sendt til produksjon mot våren. Når vi mottar de nye komponentene på nyåret, vil dette gi grunnlag for oppskalering av størrelse og formfaktor. Da det ikke finnes dekkende strømforsyninger i markedet for vår bruk, må denne utvikles internt. Dette har i første rekke med miniatyrisering å gjøre, men også krav til ytelse etc. Utviklingen er i rute og vi har tette dialoger med nisjeselskaper innenfor strømforsyning som bistår oss i utviklingen.

Radaren som skal utvikles vil få navnet ISPAS OMNIA. Vi vil bygge på vår opparbeidede kompetansen og vil ta dagens 2D fasestyrte, solid state EX-pz klassifisert radar uten noen bevegelige deler til en 3D multirolle EX-m klassifisert radar. Vår visjon med ISPAS OMNIA skal dekke mange nye bruksområder samt eksisterende OSD funksjon. ISPAS OMNIA skal kunne benyttes på ubemannede installasjoner offshore. Dette er et krav fra myndighetene [ https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M621/M621.pdf ]. For at det skal kunne realiseres må ISPAS OMNIA kunne kvalifiseres til den strengeste eksplosjonsnormen EX-m. ISPAS OMNIA vil bli: • Modulær multirolle 3D-radar • Et vendepunkt innen moderne radarteknologi • Koherent og polarimetrisk. • Ultrakompakt og solid-state design. • Robust og herdet ISPAS OMNIA får: • Enestående ytelse versus kostnad • Svært høy skanning og oppdateringhastighet • Modulbasert oppbygning muliggjør dynamisk ytelse vs pris • Kompatibilitet med eksisterende funksjonalitet Oljevirksomhet er regulert av strenge lover, regler og forskrifter og den overvåkes nøye av myndighetene når de produserer, befrakter og leter etter olje. ISPAS OMNIA vil gi oljeselskapene stadig beder verktøy for å overholde disse kravene. Systemer som ikke trenger EX-m klassifisering, markedsføres og selges slik at selskapet sikrer vedvarende inntekter og drift fortløpende under hele utviklingsfasen.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2