Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

ISPAS OMNIA - Neste generasjons fasestyrt multirolle radar

Alternativ tittel: ISPAS OMNIA - Next generation phased array multirole radar

Tildelt: kr 14,7 mill.

Prosjektnummer:

317820

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Organisasjon:

Geografi:

ISPAS OMNIA En ny elektronisk styrt tredimensjonal radar I 2013 startet ISPAS AS på et eventyr om å benytte moderne høyteknologi til å detektere olje på vann. Planen var å benytte fasestyrte antenner, en teknologi som benyttes av militære styrker rundt om i verden, på en måte som ingen hadde tenkt på før. Dette klarte vi med den første leveransen på produserende plattform i 2016, og verdens første fasestyrte olje–deteksjonsradar er nå plassert på flere oljeinstallasjoner i Nordsjøen. Ispas AS planlegger nå å gjennomføre et forsknings- og utviklingsprosjekt for å kunne ta frem vår neste generasjons radar. Vår visjon er å forske frem nye moduler for å kunne utvikle en tredimensjonal (3D) der radaren må kunne skanne et volum og ikke bare et areal. Radaren vil få navnet ISPAS OMNIA. ISPAS OMNIA får forbedret ytelse også innen oljesøldeteksjon (OSD), der vi fortsatt vil være ledende både markedsmessig og teknologisk. Forskningsprosjektet skal innledningsvis sette søkelys på antenne-, innkapsling- og microbølgeutfordringer. For å imøtekomme markedets behov for mangfold må den nye radaren utvikles til å dekke følgende behov: (1) For ISPAS OMNIA må forskningen muliggjøre at vi kan utvikle multirolle egenskaper for å kunne dekke flere behov og bruks–områder enn bare OSD. (2) Forskningen av antenne og innkapsling av ISPAS OMNIA må utvikles slik at den kan bli klassifisert som eksplosjonssikker EX-m godkjent radar. (3) ISPAS OMNIA gi et teknologisprang. Ispas AS skal derfor forske på nye komponenter og bestykning for å finne frem til optimal ytelse, effektivitet med fokus på lav vekt, liten størrelse og formfaktor. ISPAS OMNIA vil bli en multirolle, solid-state 3D radar med flat innkapsling og antenne uten noen bevegelige deler som gir den overlegen funksjonalitet sammenlignet med tradisjonelle roterende radarer.

Radaren som skal utvikles vil få navnet ISPAS OMNIA. Vi vil bygge på vår opparbeidede kompetansen og vil ta dagens 2D fasestyrte, solid state EX-pz klassifisert radar uten noen bevegelige deler til en 3D multirolle EX-m klassifisert radar. Vår visjon med ISPAS OMNIA skal dekke mange nye bruksområder samt eksisterende OSD funksjon. ISPAS OMNIA skal kunne benyttes på ubemannede installasjoner offshore. Dette er et krav fra myndighetene [ https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M621/M621.pdf ]. For at det skal kunne realiseres må ISPAS OMNIA kunne kvalifiseres til den strengeste eksplosjonsnormen EX-m. ISPAS OMNIA vil bli: • Modulær multirolle 3D-radar • Et vendepunkt innen moderne radarteknologi • Koherent og polarimetrisk. • Ultrakompakt og solid-state design. • Robust og herdet ISPAS OMNIA får: • Enestående ytelse versus kostnad • Svært høy skanning og oppdateringhastighet • Modulbasert oppbygning muliggjør dynamisk ytelse vs pris • Kompatibilitet med eksisterende funksjonalitet Oljevirksomhet er regulert av strenge lover, regler og forskrifter og den overvåkes nøye av myndighetene når de produserer, befrakter og leter etter olje. ISPAS OMNIA vil gi oljeselskapene stadig beder verktøy for å overholde disse kravene. Systemer som ikke trenger EX-m klassifisering, markedsføres og selges slik at selskapet sikrer vedvarende inntekter og drift fortløpende under hele utviklingsfasen.

Aktivitet:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2