Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Utvikling og kvalifisering av brønn intervensjonsroboten WERFT (Wellgrab Electric Release Fishing Tool)

Alternativ tittel: Development and qualification of well intervention robot WERFT (Wellgrab Electric Release Fishing Tool)

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektnummer:

317853

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Organisasjon:

Geografi:

Prosjektet omhandler utvikling og kvalifisering et robotisert brønnverktøy WERFT (Wellgrab Electric Release Fishing Tool) - i første omgang rettet mot olje-brønner hvor det er behov for å hente ut utstyr som er montert med vilje eller som er mistet / står fast. Teknologien har kapasitet for en rekke nye fremtidige riggløse intervensjonsoppdrag. Roboten forutsetter bruk av såkalt elektrisk wireline kabel, som i dag er tilgjengelig på de fleste offshore installasjoner. Operatøren sparer således kostnader ved bruk av elektrisk wireline utstyr hvor det tidligere var behov å bytte til annen metodikk som krever mer kostbart utstyr. Videre vil roboten kunne anvendes uten ekstra personell behov slik at en både reduserer personalkost og nedetid på brønn. Roboten vil også muliggjøre flytting av utstyr i brønnen, og åpner dermed for effektiv bruk av fiskeoperasjoner i dype og kompliserte brønner. WERFT består i motsetning til eksisterende fiskeverktøy, av en grunnmodul og en tilhørende verktøypakke med flere spesialfunksjoner. Konseptet kombinerer således flere funksjoner i ett og samme verktøy, med ett og samme kontroll- og kommunikasjonssystem. Dette muliggjør sikrere og mer kostnadseffektive fiske- og trekkeoperasjoner, samtidig som grunnmodulen vil være en egnet plattform for en rekke nye riggløse intervensjonsutstyr. Roboten vil være redundant med eget energilager og ha elektronisk styring slik at robot kan frigis / aktiveres kontrollert om en ikke får utstyret ut av brønnen. En vil heller ikke ha begrensninger knyttet til tilkobling (fart og kraft). Roboten vil også ha et åpent grensesnitt, slik at tredjepart kan utvikle egne verktøy med styring og koble på roboten.

Teknologien er kvalifisert og kommersialisert. Flere kommersielle operasjoner er utført etter kvalifiseringsløpet hvor vi ser vi har gjentakende kunder som har behov for vår teknologi og løsninger. Flesteparten av jobbene er utført av sammarbeidspartner uten behov for ekstra personell, noe som gir en effektivitets- og miljøgevinst. Vi har utført operasjoner i 5 land (Norge, Danmark, UK, USA, Congo) Flere brønner var ikke mulig å gjennomføre for våre kunder før vår teknologi var kvalifisert. Resultatet av dette er økt energisikring (økt olje produksjon) samt redusert klimautslipp. Vi har erstattet borre rig med lett brønnoperasjon teknikk som også reduserer utslipp betydelig.

Prosjektet omhandler utvikling og kvalifisering av en intervensjonsrobot - WERFT (Wellgrab Electric Release Fishing Tool), i første omgang rettet mot trekke- og fiskejobber, men med kapasitet for en rekke nye fremtidige riggløse intervensjonsoppdrag. Roboten forutsetter bruk av såkalt E-line Unit, som i dag er tilgjengelig på de fleste offshore installasjoner og leveres av kontraktseier av wirelinekontrakten mot operatøren. Operatøren sparer således kostnader forbundet med å skifte til mekanisk unit for å utføre fiskeoperasjoner, slik tilfellet er idag. Videre vil roboten kunne anvendes av wireline crew i integrerte operasjoner, slik at en både reduserer personellbehov og nedetid på brønn. Roboten vil også muliggjøre flytting av nedihullsverktøy i brønnen, og åpner dermed for effektiv bruk av fiskeoperasjoner i kompliserte høyavviksbrønner. WERFT består i motsetning til eksisterende fiskeverktøy, av en grunnmodul og en tilhørende verktøypakke med flere spesialfunksjoner. Konseptet kombinerer således flere funksjoner i ett og samme verktøy, med ett og samme kontroll- og kommunikasjonssystem. Dette muliggjør sikrere og mer kostnadseffektive fiske- og trekkeoperasjoner, samtidig som grunnmodulen vil være en egnet plattform for en rekke nye riggløse intervensjonsjobber. Roboten vil være redundant med eget energilager og ha elektronisk styring slik at robot kan frigis kontrollert om en ikke får fisken ut av brønnen. En vil heller ikke ha begrensninger knyttet til tilkobling (fart og kraft). Roboten vil også ha en åpen API, slik at tredjepart kan utvikle egne verktøy med styring og koble på roboten.

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk