Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Advances in Subsurface Hydrogen Generation chemistry

Alternativ tittel: Fremskritt innen underjordisk hydrogengenereringskjemi

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

317873

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Hydrogen er et av de grunnstoffene i universet det finnes mest av, og samtidig en av mest allsidige kildene til ren energi. I naturen forekommer forekommer hydrogen aldri som et frittstående molekyl, men i binding med andre grunnstoffer. Derfor er er det industriell utfordring å produsere av miljøvennlig og rimelig hydrogen. I motsetning til tradisjonelle måter å produsere grønt (ved f.eks. Elektrolyse) eller blått hydrogen (ved f.eks. Damp metan reformering), vil Hydrogen Source AS sin prosessteknologi omforme og splitte hydrokarboner i gass-reservoarer (HGHS-prosessen) til hydrogen, samtidig som CO2 og CO (klimagasser) blir i reservoaret tilbake i reservoaret. Karbonet vil samtidig mineraliseres. HGHS-prosessen er bygget på to kjente og brukte industrielle prosesser: "Thermal Enhanced Oil Recovery» (TEOR) for å øke reservoar-temperaturen, og kjemisk omdannelse av metan til hydrogen. I Hickory-prosjektet (Hickory har en unik kombinasjon av styrke, seighet, hardhet og stivhet av tresorter, og er som Hydrogen en unik kombinasjon av energitetthet, frigjør ren energi og har en allsidig anvendelse ). Hydrogen Source AS i samarbeid med NORCE, Imperial College London og AGR å utvikle videre HGHS-prosessen : som omfatter kjemiske omdanning "in situ» og der vi vil kombinere godt planlagte eksperimenter der oppskalering og modellering inngår bl.a. for å redusere usikkerhet og optimalisere teknologiske og økonomiske parameterne. Prosjektets mål er å optimalisere HGHS-prosessen og forbedre forståelsen av kjemiske og reservoar mekanismer som styre HGHS. Sekundær målene er: 1. Optimaliser injeksjonen for å oppnå de ønskede prosess parameterne. 2. Kjemisk system modellering for å styre og optimalisere HGHS-prosessen. 3. Evaluere geokjemiske reaksjoner som følger med HGHS-prosessen. 4. Identifisere segregering av gasser insitu etter omdannelse av hydrogen. 5. Kalibrere og utvikle HGHS-prosess modeller. 6. Optimalisere hydrogen produksjon under ulike reservoar-betingelser. I løpet av det første prosjektåret jobbet teamet med å sette opp katalytiske og gravitasjonssegregerings eksperimenter samt med å forberede pilot reservoarmodeller.

One of the outstanding industrial challenges is production of environmentally clean and cheap hydrogen. Hydrogen Source AS (HSAS) is an IP rights owner for Hydrogen Generation from Hydrocarbons Sub-terrain the (HGHS) process allowing to produce hydrogen by converting methane to hydrogen subsurface, retaining greenhouse gases in the reservoir and avoiding black carbon production. The essence of the process is to inject pre-designed aqueous solution of metal salt into a gas reservoir and follow it up with air or oxygen injection (or overheated steam with microwave downhole reactors) to initiate in-situ combustion / oxidation and catalytic cracking of methane. Increased reservoir temperature will lead to thermal breakdown of the salt forming nano-scale metal particles. Such nano-catalyst – a form significantly more active than traditional surface catalysts, will promote methane conversion to hydrogen in a slurry type process right in the gas reservoir. After conversion is completed the injection will stop allowing gravity to segregate heavier CO2, remaining water and methane as well as other by-products from lighter hydrogen. Downhole membranes can be used in production wells to remove eventual minor concentrations of unwanted gas components of generated synthetic gas from the production stream of hydrogen. Hickory project is an industrial research on new method of hydrogen production. The project will bring HGHS technology from current TRL level 3 to 4-5 and therefore contribute to preparation of the technology validation and demonstration in relevant environment. The project addresses primarily the chemical technological components of the HGHS process at field conditions, combining carefully designed experiments with scale up and modelling so that field trials can later be performed in an optimal way. Project consortia consists of the technology owner, two research partners (NORCE and Imperial College) and experienced service provider / consultancy company AGR.

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi