Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

An "updated-while-drilling" Advisory system.

Alternativ tittel: Automated Real-time Drilling Advisory system for operation optimization

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektnummer:

317901

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Organisasjon:

Geografi:

Samarbeidsland:

Energiselskaper har i flere tiår utnyttet eDrillings verdensledende programvare for AI, maskinlæring og prediktiv analyse for å optimalisere brønnkonstruksjon og boreoperasjoner. Prosjektresultater viser at disse teknologiene nå kan brukes og tilføre verdi til eksisterende infrastruktur både ved adressering av de kostnadsbesparelser som er nødvendige for feltforlengelser, og kanskje det viktigste, de viktigste bærekrafts- og karbonutslippsmålene i bransjen. I den "gamle" verden betydde innovasjon ofte "rive og erstatte" gammel teknologi med ny, med betydelig miljøpåvirkning. Gjenbruk av rigger og perfekt brukbart borerelatert utstyr vil gi en betydelig innledende besparelse ved å fjerne behovet for energi som er låst i nybyggsmaterialer og produksjon. Vi har ikke beregnet tonn besparelser av karbondioksid (CO2) per rigg, men det er overbevisende. Teknologier har en betydelig innvirkning på operativt CO2, ettersom utnyttelse av AI og prediktiv Analytics-programvare resulterer i kortere tid per brønn - både ytelsesoptimalisering og unngåelse av ikke-geologiske hendelser som forårsaker behov for boring av sidespor. Videre har systemet en betydelig innvirkning på operativt CO2, ettersom systemet vil gi kortere tid per brønn (både ytelsesoptimalisering og unngåelse av ikke-geologiske hendelser som forårsaker behov for boring av sidespor). Etterspørselen etter kontaktløse og / eller lite berørte aktiviteter øker, og et krav om at stort sett all produktlevering og -tjenester skal være mindre kontakt og berøring. Ved å muliggjøre ekstern rådgivning, eksternt samarbeid og langdistanselæring (team), svarer systemet på utfordringene i den "nye arbeidsverdenen" og vil bidra til å lette, og til og med, akselerere transformasjon av arbeidsstyrken.

A new product (wellGuide) have been made and released to the market. The products is an advisory tool with low deployment cost that can be used on both in a cloud environment and as a on-premises installation. The existing real-time drilling optimization product (wellAhead) will be updated with functionalities developed and tested in this project.

There is no tool in the market today able to provide an "updated-while-drilling" optimization of drilling parameters (flow, rotation speed and running speed) in real-time during operation and with the flexibility of using it on any existing legacy systems or modern systems. This tool will revolutionize in a national and international level the way of drilling wells for safer and optimal results. Model based reasoning in Artificial Intelligence (AI) with a Digital Twin combined with Machine Learning (ML) and advanced 3D visualization is a key enabler for operation alerts and optimization. Multiple forward-looking and what-ifs are done in real-time to find optimal parameters for flow, rotation and running speed. A Diagnostics module detects abnormalities and triggers safeguards. Auto-configuration and auto-calibration are key elements for Drilling Advisory system and deployment without need for back-office support. The personnel involved in the operation (drilling contractor, service provider and operator) will be able to quickly give necessary operational input and then the system will be auto-calibrated during the operation. The system can be easily integrated with other systems via various API available options. The common option is to automatically read the data from the company real-time data store or drilling control system. The system will then calculate the results every time-step and send the results back to the company’s real-time data store and/or Drilling Control System. This also means that models are updated every time-step to reflect the well behaviour in real-time. The front-end, to be used in front of the Driller and other directly involved personnel, consists of an open system capable of real-time 3D visualization of the drilling process (including tripping, casing/liner running and cementing). Data from other 3rd party systems can be visualized together with the Drilling advisory system recommendations to get the “full picture.

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk