Tilbake til søkeresultatene

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

A Novel Liquid Biopsy System

Alternativ tittel: Et nytt væskebiopsy system

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

317903

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Organisasjon:

Geografi:

GreinDX utvikler et nytt "liquid biopsy" system som samtidig analyserer flere typer kreftbiomarkører. Systemet tar sikte på å fange opp, identifisere, kvantifisere og analysere viktige tumorrelaterte biomarkører som sirkulerende tumorceller (CTC), ekstracellulære vesikler (exosomer), sirkulerende tumor-DNA (ctDNA) og sirkulerende tumorproteiner (ctPrt). Knappheten på disse biomarkørene og heterogeniteten av kreft krever at biomarkørene bør fanges opp enkeltvis og analyseres individuelt. GreinDX tar sikte på å utvikle et helt nytt "liquid biopsy" system som vil muliggjøre dette, og som dermed vil være et viktig bidrag innen kreftdiagnostikk, kreftprognose og persontilpasset kreftbehandling. Dette prosjektet vil fokusere på utvikling av GreinDDisc, som er kjernekomponenten i systemet. GreinDDisc er utformet for å oppnå høyt utbytte og fangst og rask identifikasjon av CTC, exosomer, ctDNA og ctPrt. De isolerte CTCene kan dyrkes og analyseres i selve GreinDDisc-enheten. Vi kombinerer avansert mikro/nanoteknologi, proprietær peptid aptamer teknologi og cellebiologi, og vårt nye konsept representerer flere tverrfaglige FoU-utfordringer.

A liquid biopsy system that simultaneously assays multiple types of cancer biomarkers is an important goal within the oncology field. Such a system needs to recover, enrich, identify, and quantify key tumor related biomarkers such as circulating tumor cells (CTCs), extracellular vesicles (exosomes), circulating tumor DNA (ctDNA) and circulating tumor proteins (ctPrt). The scarcity of these biomarkers and the heterogeneity of cancer require that the biomarkers are captured singularly and that they can be assayed individually. GreinDX aims to develop a novel liquid biopsy system that will accomplish this goal, and that will transform the current landscape of cancer diagnostics, cancer prognosis and personalized cancer therapy. This project will focus on development of the GreinDDisc which is the core component the system, and is designed to achieve high-yield simultaneous capture and rapid identification of CTCs, exosomes, ctDNA and ctPrt. Captured CTCs can be assayed and grown within the capturing GreinDDisc device. We combine advanced micro/nanotechnology, proprietary peptide aptamer technology and cell biology, and our new concept presents several cross disciplinary R&D challenges.

Budsjettformål:

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale